Uge 27 – 2020

//Uge 27 – 2020

Uge 27 – 2020

 • Erfaringer fra vækstsæson 2020:
 • Vinterraps: rettidig etablering er bare så vigtig – bør have topprioritet. Hvis der er problemer med etablering og antal planter, så er det vigtigt, at der rettes op allerede i efteråret. Ofte for sent når forårstilvæksten skal i gang. Hvis plantebestand er tynd, så skal behandling mod ukrudt øges – og evt. suppleres forår. Fordel at starte ukrudtsbehandling med Command produkt ved såning.
 • Gødningsstrategi vinterraps – skal evt forskydes lidt så vi får en større mængde N omkring blomstring – i flydende N – gerne 50-70 N samlet. Kvælstof er omvendt også midlet til at sikre vækst om efteråret.
 • Vintersæd ukrudt: Det nye produkt Mateno Duo (2019) er generelt for dyrt, men interessant at se, at i blanding med Boxer omkring st 10-11 får vi ganske god effekt – også på kornblomst. Mere om dette senere på sommeren.
 • Sørg for at registrer ukrudtsarter nu i dine kornmarker. Så er du forberedt til næste sæson. Husk endelig også det ukrudt, du har bekæmpet med succes i år – det kommer igen til næste år.
 • Alle vintersædsarter og sorter kan sås i det ”tidlige vindue”, men ikke alle skal behandles ens, når det sker.
 • Brug gerne latitude bejdset udsæd ved såning af flerårshvede – og så de marker først! Så sparer du på den dyre udsæd – og får maksimalt merudbytte. 1.års hveden skal nok nå det – den har god madpakke med.
 • Vi bruger gerne N og P ved såning. DAP eller tilsvarende ved såning giver sikker rodtilvækst – og det sikrer din afgrøde gennem hele sæson. Det er sund fornuft.
 • Gennemgå gerne generelt dine registrerede behandlinger – sat op imod det visuelle resultat du har derude lige nu – og drag konklusioner og erfaringer.
  • HUSK – udbyttet ligger i det du ikke ser!
2020-08-13T09:27:30+00:00

Skriv en kommentar