Uge 26 – 2023

//Uge 26 – 2023

Uge 26 – 2023

  • Uge 26 – enkelte lokaliteter er flere gange blevet begunstiget af regne – og tillykke til de der bor der. De største områder af Sjælland tørster dog stadig forfærdeligt, og lokalt her har vi således fået 15,25 mm siden 24. april – og de sidste 8 dage har været ren massakre i specielt hvedemarkerne. Så tørken er et fortsat faktum – og nedbørsunderskuddet er nu mange steder over 180 mm.
  • Kraftigt luseangreb i vårsæd er bekæmpet – eller gået i sig selv? Vi ser god effekt af kemisk behandling men samtidig er populationen gået til af sig selv flere steder, lige som mariehønelarver har gjort et stort arbejde. Enkelte stader har det dog været nødvendigt at supplere behandling i den forgangne uge.
  • Vinterraps – helt ekstremt som vinterrapsmarkerne fortsat skiller sig ud mellem hinanden i øjeblikket. Det er vel at mærke under sammenlignelige forhold – bonitet og nedbør. Tydeligt, at de tidligt og velgødede marker, der samtidigt – som minimum – har fået en svampebehandling ved blomstring – de klarer sig bedst. De tidlige sorter – og svagt gødede marker – giver efter – og bliver gyldne/visne – og ukrudtet vinder frem. Tjek nu om din strategi mod bladribbesnude billen har virket.
  • Vinterhvede: De tørre steder har den seneste uge været ”ond” ved hveden. Mange steder har denne afgrøde klaret sig godt, når etablering og pasning har været i orden – men fortsat uden regn – så er det bare slut nu. Lidt lus flere steder – men nu skal der være 25-40% angrebne strå – før end det udløser behandling. Svampemidler kan ikke udbringes inden for behandlingsfrist mere?
  • Vinterbyg. Det går fortsat mod høst – men den vil dog ikke indfinde sig lige så tidligt som i 2018. tydelige fordele ved gode vinterbyg marker frem for tynde vårbyg marker.
  • Vinterrug: veletablerede marker på ”bedre jord” har klaret det godt. På sand er afgrøden ”død” – og bortset fra lavninger mm så vil det være ekstremt tidlig modning. Ikke umiddelbart tegn på meldrøjere – men lidt for tidligt helt at afskrive risikoen. Markerne ser svampemæssigt meget rene ud efter CometPro behandling
  • Vårafgrøder – meget tynde marker med ringe buskning. Næppe marker med normalt udbytte – niveau vil sikkert være fra 3-6 ton/ha – flere under end over.
  • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Efter 23. maj kan der kun nedreguleres på arealerne – ikke tilføjes. Vi kan modsat tidligere ikke ændre afgrøde i år – men hvis der kommer ”høring”, så åbnes denne mulighed op. Kontrol er aktivt i gang.
  • Interfiller giver mest for pengene – mange har de senere år været irriteret over en ”høj pris” for Interfiller produkter i forhold til andre mikronæringsstoffer (læs BioNutria). Vi har testet hvilken effekt man får for en 50èr.
  • Afgrødemarkedet – den seneste tids stigninger er afløst af store fald.
2024-01-11T22:37:37+00:00

Skriv en kommentar