Uge 26 – 2022

//Uge 26 – 2022

Uge 26 – 2022

 • Uge 26 – 75 deltagere til Borgeby turen – bussen er fuld.
 • Store forskelle på nedbørsmængderne i de forgangne dage – og afgrøderne viser tydeligt, at det er ”en tør svamp” vi grundlæggende dyrker på. Mange er afhængige af mere nedbør inden for de nærmeste dage…
 • Vinterraps: Vinterraps er et interessant studie i øjeblikket – og et besøg værd hos de fleste.  Manglende bekæmpelse af kamille og andet ukrudt i de dele af markerne hvor der mangler naturlig konkurrence fra rapsens side. Generelt god skulpefyldning, men vi er noget frustrerede over, at der mange steder har været både alvorlig forekomst af bladribbesnudebille og topskuddene mangler pga frost i april. Umiddelbart har der ikke været optimale klimatiske forhold til angreb af bladribbesnudebille – og varslingssystemerne har ikke blinket med røde lamper. Derudover ser vi nu tydeligt de lyse ”enkeltplanter” flere steder, der signalerer, at der er udbredt angreb af knoldbægersvamp. De steder, hvor der er kørt efter ”plan” – og hvor det har virket ”overkilled” ser vi nu sunde og gode afgrøder!
 • Vinterbyg: afgrøden er færdigbehandlet og ser rigtig godt ud mange steder. Andre steder er ramularia slået kraftigt igennem. Vi har basis for justering af svampestrategi i vinterbyg næste år.
 • Vinterhvede: Vi har nu afsluttet blomstring, og afsluttet svampebehandling. qPCR test fra Bayer afslører stadig et lavt smittetryk – registreringsnettet viser nu, at septoria angreb er på vej. Nogle steder kraftigt. Der er direkte sammenhæng mellem ”grøn bladmasse primo juni” og afsluttende udbytte.
 • Vinterrug: Fortsat meget forskellig kvalitet i vores rugmarker i år. Efterrationaliser lidt på strategier fra såning til slutbehandling. Nu vigtigt at afgrøden holder sig stående.
 • Generelt ser vi ny fremspiring af snerlepileurt og burresnerre i mange vinterafgrøder – tjek i øvrig din succesrate med ukrudtsbehandlingen.. Kornblomst og valmue har derudover i den grad meldt sin ankomst i forgangne uge.
 • Vårafgrøder: Mange flotte vårafgrøder, med få sygdomme og få lus i kornafgrøderne (men de findes). Tordenbygerne afslører nu, hvor der er styr på vækstreguleringsstrategi i vårbyg – og hvor det ikke er tilfældet. God blomstring og bælgsætning i ærter og hestebønne (hvor der er kommet regn).
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb. Langsomt får vi overblik over Cap 23 reform.
 • Planteværn 2022. Obs på mulighed for at handle Glyphosat 490 i AgroSupport til ganske god konkurrencedygtig pris. Bestil efterårsprodukter nu. Medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Aktuelt har vi mulighed for handel i AgroSupport.
 • Afgrødemarkedet: – lidt af en rutsjetur
2022-09-08T08:51:01+00:00

Skriv en kommentar