Uge 26 – 2020

//Uge 26 – 2020

Uge 26 – 2020

  • Regn i forgangne weekend – men igen stor stor forskel på mængden..
  • Gødning: alle afgrøder er nu færdiggødet. Kun en sidste del af N tillægget til brødhvede kan evt restere – evt. i form af Flex Fertiliser, der ikke svider. Se skriv om tildeling
  • Uge 25:. Vinterraps – Fokus på ukrudtsbehandling i raps – en ren mark har tid til at kompensere med sideskud. Sammenhold din ukrudtsstrategi med forekomst af ukrudt nu. Der skal gøres rent om efteråret – og vi har opskriften. Vinterrug Typisk færdigbehandlet nu. Vinterhveden er skredet og har blomstret. T3 er udført alle steder. Alt efter dato for T3, sort, Lus, klima og smittetryk i afgrøde og område – så skal der individuelt tages stilling til om der skal ligge en sidste T4 lige efter Sankt Hans – sidste udkald nu.   Vinterbyg – er lukket og slukket nu – ser godt ud de fleste steder. Vårafgrøderne står godt – behandlet i forbindelse med skridning. Vi finder lus og kornbladbillens larve, der evt kan udløse en sidste behandling.
  • EU ansøgninger – og rettelser er nu indsendt. Nu er det ikke muligt at tilføje arealer mere – kun reducere.
2020-07-08T18:40:03+00:00

Skriv en kommentar