Uge 25 – 2022

//Uge 25 – 2022

Uge 25 – 2022

 • Uge 25 – ekstra pladser til Borgeby den 29.juni – vi har reserveret en større bus.
 • Store forskelle på nedbørsmængderne i den forgangne uge – men generelt har alle fået større eller mindre mængder af vitale dråber. Afgrøderne viser dog tydeligt, at det også var ”last call”, og vi vil gerne have lidt mere, før end det bliver rigtig sommer.
 • Vinterraps: Kamille og andet ukrudt vejrer nu højt i de dårligt behandlede marker. Derudover rigtig god skulpefyldning, men vi er noget frustrerede over, at der mange steder har været både forekomst af bladribbesnudebille og skulpegalmyg. Specielt førstnævnte. Umiddelbart har der ikke været optimale klimatiske forhold til angreb – og varslingssystemerne har ikke blinket med røde lamper. Derudover ser vi nu tydeligt de lyse enkelt planter flere steder, der signalerer, at der er udbredt angreb af knoldbægersvamp. Vi er naturligt meget fristet til fortsat at foretage vores kendte sikkerhedsbehandlinger fremover
 • Vinterbyg: afgrøden er færdigbehandlet og ser rigtig godt ud mange steder. Det kølige og fugtige vejr efter skridning sikrer optimal kernefyldning – lidt sol og varme i sidste fase vil gøre godt.
 • Vinterhvede: kvalitetsgødskning i brødhveden – det er også overstået nu – men vi kan stadig forbedre kvalitet i sidste fase. Vi er nu ved at afslutte blomstring, og dermed afsluttes svampebehandling også (Propulse kun godkendt til st 61). qPCR test fra Bayer afslører stadig et lavt smittetryk – men det sætter kun ekstra fokus på den afsluttende behandling – du må ikke underdosere. Der er direkte sammenhæng mellem ”grøn bladmasse primo juni” og afsluttende udbytte. Du kan se dit forventede udbytte på CropManager nu.
 • Vinterrug: den har dræet – og må betegnes som færdigbehandlet. Meget forskellig kvalitet i vores rugmarker i år. Nu vigtigt at afgrøden holder sig stående.
 • Generelt ser vi ny fremspiring af snerlepileurt og burresnerre i mange vinterafgrøder – tjek i øvrig din succesrate med ukrudtsbehandlingen.. Kornblomst og valmue har derudover i den grad meldt sin ankomst i forgangne uge.
 • Vårafgrøder: gennemskredet og mange flotte vårafgrøder, med få sygdomme og få lus i kornafgrøderne (men de findes) og god blomstring i ærter og hestebønne.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet – husk at betalingsrettighederne forsvinder som begreb.
 • Planteværn 2022. Obs på mulighed for at handle Glyphosat 490 i AgroSupport til ganske god konkurrencedygtig pris. Bestil efterårsprodukter nu. Medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Aktuelt har vi mulighed for handel i AgroSupport.
 • Afgrødemarkedet: – lidt af en rutsjetur
2022-08-03T06:23:51+00:00

Skriv en kommentar