Uge 25 – 2020

//Uge 25 – 2020

Uge 25 – 2020

  • Igen – kan vi notere at det bare er tørt derude. Alligevel imponerende at afgrøderne står hæderligt flere steder, selv om hele vækstsæson forår har været i tørkeindex 9-10.
  • Gødning: alle afgrøder er nu færdiggødet. Kun en sidste del af N tillægget til brødhvede kan restere – evt. i form af Flex Fertiliser, der ikke svider.
  • Uge 25:. Vinterraps – er i fuld gang med skulpefyldning, og ser fornuftig ud mange steder. Ingen tvivl om, at vi skal være obs på at gemme lidt N til de afsluttende svampebehandlinger fremover. Klart bedre udseende hvor der er tildelt ex 2×20 N omkring blomstring. Fokus på ukrudtsbehandling i raps – en ren mark har tid til at kompensere med sideskud. Vinterrug har blomstret – og bestøvning er sket. Typisk færdigbehandlet nu. Individuel vurdering af potentialet forud for evt sidste behandling. Vinterhveden er skredet og har blomstret. T3 er udført steder. Alt efter dato for T3, sort, Lus, klima og smittetryk i afgrøde og område – så skal der individuelt tages stilling til om der skal ligge en sidste T4 lige efter Sankt Hans.   Vinterbyg – er lukket og slukket nu – ser godt ud de fleste steder. Vårafgrøderne står godt – behandlet i forbindelse med skridning. Vi finder lus og kornbladbillens larve, der evt kan udløse en sidste behandling..
  • EU ansøgninger – og rettelser er nu indsendt. Nu er det ikke muligt at tilføje arealer mere – kun reducere.
2020-07-08T18:41:15+00:00

Skriv en kommentar