Uge 24 – 2023

//Uge 24 – 2023

Uge 24 – 2023

 • Uge 24 – de varme dage har som forventet ødelagt meget. Udsigt til regn i uge 25?
 • Tørken er et faktum – og reelt er nedbørsunderskuddet meget større end i 2018 – samme tid. Lige nu er det over 150 mm – samme tid i 2018 var det ca 120 mm. Det kølige vejr i maj 2023 har betydet, at der trods alt står pænere afgrøder i dag – end for 5 år siden – men det går stærkt ned ad bakke.
 • Kraftigt luseangreb i vårsæd er bekæmpet – langt de fleste steder. Angrebet har været/og er meget kraftigt, men der er meget store forskelle, og det endda over korte afstande.
 • Gødning – kan det betale sig med protein gødskning til brødhvede? – hvis det er nu du vil tildele – så bør det være flydende gødning – i mindre mængde – 10-15 kg N.
 • Vinterraps – ikke mere at komme efter. Nu begynder de tidlige sorter – og svagt gødede marker – at give efter – og blive gyldne. Det bliver meget tidlig høst. Klart at dette vejr vil give små frø – som vi så det i tør og varm juni 2021. Tjek nu om din strategi mod bladribbesnude billen har virket.
 • Vinterhvede: hveden blomstrer de fleste steder. Hold øje med lusene – de er ved at indfinde sig nu.  Der er stadig ikke septoria forekomst i qPCR registreringsnettet – så vi kan godt lade lusene bestemme hvornår vi kører ”sidste gang”. Husk dog på brunrust – og behandlingsfristerne.
 • Vinterbyg. Puha – der er gode marker – men der er sandelig også nogle der spurter mod høst. I 2018 startede vinterbyg høsten lige efter Sankt Hans!
 • Vinterrug: veletablerede marker på ”bedre jord” har klaret det godt. Endnu et år uden markant bestøvning – ikke mange marker man har set dræ? Det kan godt bekymre lidt i forhold til udvikling af meldrøjer – men vi krydser fingre. Markerne ser meget rene ud efter CometPro behandling
 • Vårafgrøder – Skridning og mange lus flere steder. De fleste af Jer har behandlet – men ellers kræver det handling NU!. 50 gr Pirimor + 0,1 Mavrik + lidt svamp og 0,1 Cerone – det er opskriften for de fleste.
 • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Her efter 23. maj kan der kun nedreguleres på arealerne – ikke tilføjes. Vi kan modsat tidligere ikke ændre afgrøde i år – men hvis der kommer ”høring”, så åbnes denne mulighed op.
 • Brug mikronæring ved behandling – flere melder om positiv respons på tildeling af Hvedesupport/Rapssupport, EpsoTop og 3-5 kg N når der køres i ex vinterhvede – men også vårbyg. Planterne har svært ved at aktivere rodoptagelse, så optag via bladene er effektivt.
 • Interfiller giver mest for pengene – mange har de senere år været irriteret over en ”høj pris” for Interfiller produkter i forhold til andre mikronæringsstoffer (læs BioNutria). Vi har testet hvilken effekt man får for en 50èr.
 • Afgrødemarkedet – priserne arbejder – men jo desværre på en kedelig baggrund – nemlig truet udbytteniveau flere steder, sprunget dæmning mfl.
 • Gødning – aktuelt er gødningspriserne steget lidt. Rådet er stadig; Køb det der skal bruges i efterår 23 – afvent køb af resten. Vær dog obs på – at det næppe er muligt at få stigende afgrødepriser – uden at det også vil smitte af på gødningspriserne.
2024-01-11T22:36:14+00:00

Skriv en kommentar