Uge 24 – 2022

//Uge 24 – 2022

Uge 24 – 2022

 • Uge 24 – meget få pladser til Borgeby den 29.juni
 • Regn over hele den sjællandske region i juni måned kom ”right in time”. Sikret gennemskridning i både vinterhvede og vårkorn – og selv markært og hestebønne ser lovende ud efter denne regn. Vigtigst af alt er de moderate temperaturer – og en melding der lover lignende vejr juni ud – og så mere sol i juli.
 • Vinterraps: rigtig god skulpefyldning her efter afblomstring, men vi er noget frustrerede over, at der mange steder har været både forekomst af bladribbesnudebille og skulpegalmyg. Umiddelbart har der ikke været optimale klimatiske forhold til angreb – og varslingssystemerne har ikke blinket med røde lamper. Vi er naturligt meget fristet til fortsat at foretage vores kendte sikkerhedsbehandlinger fremover
 • Vinterbyg: afgrøden er færdigbehandlet og ser rigtig godt ud mange steder. Det kølige og fugtige vejr efter skridning sikrer optimal kernefyldning – lidt sol og varme i sidste fase vil gøre godt.
 • Vinterhvede: kvalitetsgødskning i brødhveden – det er også overstået nu – men vi kan stadig forbedre kvalitet i sidste fase.Vi er nu i blomstring – enkelte steder afsluttet, og dermed afsluttes svampebehandling også (Propulse kun godkendt til st 61). qPCR test fra Bayer afslører stadig et lavt smittetryk – men det sætte kun ekstra fokus på den afsluttende behandling – du må ikke underdosere. Der er direkte sammenhæng mellem ”grøn bladmasse primo juni” og afsluttende udbytte. Du kan se dit forventede udbytte på CropManager nu.
 • Vinterrug: den har dræet – og de fleste steder er der ikke forekomst af rust – men det findes. Tjek dine marker.
 • Generelt ser vi ny fremspiring af snerlepileurt og burresnerre i mange vinterafgrøder – tjek i øvrig din succesrate med ukrudtsbehandlingen..
 • Vårafgrøder: gennemskredet og mange flotte vårafgrøder, med få sygdomme og ingen lus i kornafgrøderne og god blomstring i ærter og hestebønne.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet. Fra nu af kan der kun trækkes arealer ud af ansøgningen, og kun inden kontrol – fysisk som administrativ.
 • Planteværn 2022. Obs på mulighed for at handle Glyphosat 490 i AgroSupport til ganske god konkurrencedygtig pris. Bestil efterårsprodukter nu. Medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Aktuelt har vi stadig mulighed for køb af Urea med ureasehæmmer
 • Afgrødemarkedet: – stor usikkerhed i markedet.
2022-06-15T12:38:09+00:00

Skriv en kommentar