Uge 23 – 2020

//Uge 23 – 2020

Uge 23 – 2020

  • Det er ekstremt tørt – og de sidste varme dage har i den grad vist os hvor heldige vi har været med kulden de sidste par måneder. Det er årsagen til, at der overhovedet står afgrøder på vores marker endnu. Dog ser det nu ganske vist ud til, at der kommer regn – ventet med længsel. (Velvalgt ”Fars dags gave” 😊)
  • Gødning: alle afgrøder bør nu være færdiggødet. Også størstedelen af N tillægget til brødhvede. Brødhvede kan derudover tildeles N på akset – evt. i form af Flex Fertiliser, der ikke svider. Det kan være 2x 20 N i T3 og T4.
  • Uge 23 – før regnen. Vinterraps – er færdigbehandlet – ikke mere at komme efter her. Endelig ved at være afblomstret – det må være rekord lang blomstring vi har oplevet. Specielt deKalb sorterne har haft meget svært ved at afblomstre – også i en grad så det ikke kan forventes at være en fordel – tværtimod. Vinterrug blomstrer – og vi afventer nu at afgrøden har ”dræet” for at vurdere behov for yderligere rustbehandling.  Derudover ser potentialet i vinterrug så godt ud i år, så der kan være ide i en lidt bredere svampebehandling, som vil have positiv effekt på hektolitervægten. Vinterhveden er godt i gang med skridning, og inden længe vil vi se blomstring, og dermed er det tid for vigtig aksbeskyttelse mod bla fusarium. Rystende, at der er massive reder med gulrust rundt om i Danmark – det burde vi alle være for dygtige til!. Vinterbyg er skredet og blomstrer. Nu skal det vurderes om den lige skal have sidste beskyttelse mod specielt ramularia. Det afgør weekendens regn. Vårafgrøderne står godt – trænger også til vand – med skridning er ”lige omhjørnet” og dermed tid til svamp og vækstregulering.
  • T3 behandling i vinterhvede – i løbet af de næste 8 dage – og Balaya er (stadig) ikke godkendt. Propulse er også basismidlet i denne kørsel, og doseres fra 0,3 – 0,5, alt efter tidligere behandlinger og konstateret angreb. Suppler med lidt OriusMax eller FolicurXpert for at øge effekt på rust og ikke mindst Fusarium.
  • EU ansøgninger – og rettelser er nu indsendt. Nu er det ikke muligt at tilføje arealer mere – kun reducere.
2020-06-08T11:09:08+00:00

Skriv en kommentar