Uge 23 -2019

//Uge 23 -2019

Uge 23 -2019

 • De fleste steder ar fået alt lidt vand – og egentlig er det imponerende, at der står så flotte marker
  med det aktuelle tørkeindeks.
 • Vårsæden gror stærkt nu.. flere steder er det nu st 49 behandling der trænger sig på… Svamp,
  vækstregulering og insektbehandling.
 • Afgrøderne gødes op.. – vi håber og regner med, at I nu har gødet vinterafgrøder op til det
  forventede niveau. Brødhvede kan gødes med små mængder N på akset, gerne sammen med
  EspoTop og HvedeSupport – det øger proteinindholdet.
 • Vinterhvede: generelt er hveden nu ved at være i st. 51+ og vi venter typisk på, at akset kommer
  helt igennem og gerne blomstring. Så effektuerer vi T3 behandlingen med fokus på septoria, gulrust
  og fusarium. Forventes inden for de næste få dage. Obs på 3 ugers interval siden sidste behandling
  – vigtigt ikke at overskride dette. Flere marker er skadet pga frost i forbindelse med sprøjtning i april.
 • Vinterbyg: blomstring overstået, og det er for de fleste ved at være 3-4 uger siden sidste
  behandling – det er tid til at følge op på bygrust og ramularia.
 • Vinterrug: så er rugen ved at dræ, og når man ved det er overstået, så skal der vurderes hvorvidt
  der er behov for supplerende rustbehandling. Ser godt ud de fleste steder. Primært fokus på KWS
  Bono og KWS Binntto mht rust.
 • Vinterraps: må nu anses for at være færdigbehandlet for i år. Skulpeudvikling for alvor i gang.
  Store problemer med frostdøgn i april på kolde lokaliteter.
 • Prioritering:
 1. Gør klar til T3 behandling i vinterhvede – når gennemskredet – max 3 uger
  efter sidste behandling.
 • Planteværn 2019.. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og
  det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
 • Gødning 2020! tidligt på sæsonen 2020 – men vi kan se at priserne er ved at være på banen.
2019-06-06T05:43:04+00:00

Skriv en kommentar