Uge 22 – 2023

//Uge 22 – 2023

Uge 22 – 2023

  • Uge 22 – nu gør det bare rigtig ondt derude – tørken rammer alle vegne..
  • Gødning – vi skal lære så længe vi lever – og vigtigheden af at tildele gødning ”i tide” – det er blevet meget tydeligt i år. Det ser ud til at den smule vand vi fik sidste tirsdag dog har givet lidt ”effekt” – også på svovl.
  • Vinterraps – massiv afblomstring – flere steder nåede vi ikke fuld skulpesætning. I sidste uge noterede vi netop at, det vigtigste er en ensartet blomstring, der ikke er ”tvangsafsluttet”, så der er fuld skulpesætning.
  • Vinterhvede: vi er nu typisk i st 39-49 – og en T2 behandling er på ”høje tid”. Mange forskellige behandlinger indtil videre, det resulterer naturligt også i mange forskellige løsninger omkring T2. Balaya + Propulse – men i mindre doser end tiltænkt oprindeligt er aktuel anbefaling. Vi anbefaler generelt ikke brug af vækstreguleringsmidler nu – under de aktuelle forhold.
  • Vinterbyg. Blomstring – nu afventer vi klimatisk udvikling – ramularia og rust udløser T3 behandling
  • Vinterrug: afgrøden blomstrer – og behov for yderlig behandling vurderes, når den har dræet. Det er rust, der nu er fokus på. Vi forventer ikke behov.
  • Vårafgrøder – ekstrem hurtig vækst betyder, at vårbyg ex så småt er ved at skulle påbegynde skridning flere steder. Vurder din afgrøde – og tilpas behandling.
  • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Her efter 23. maj kan der kun nedreguleres på arealerne – ikke tilføjes. Vi kan modsat tidligere ikke ændre afgrøde i år – men hvis der kommer ”høring” åbnes denne mulighed op.
  • Afgrødemarkedet – svært at se hvor der sker lidt positivt omkring priserne på markedet
  • Gødning – aktuelt er gødningspriserne steget lidt. Rådet er stadig; Køb det der skal bruges i efterår 23 – afvent køb af resten.
2024-01-11T22:33:51+00:00

Skriv en kommentar