Uge 22 – 2022

//Uge 22 – 2022

Uge 22 – 2022

 • Uge 22 – AgriWebNews onsdag den 1. juni kl 8.30
 • Regn over hele den sjællandske region gennem de seneste 8-10 dage er kommet ”right in time”. Sikrer gennemskridning i både vinterhvede og vårkorn – og selv markært og hestebønne ser lovende ud efter denne regn. Ikke alle lokaliteter har dog fået lige meget nedbør, og flere steder kan det hurtigt blive meget alvorligt igen
 • Vinterraps: afgrøden er nu så godt som afblomstret – godt hjulpet på vej af regnen. Umiddelbart ikke de store problemer med galmyg, men de har været der- det er tydeligt mange steder.
 • Vinterbyg: gennemskredet og blomstrer eller afblomstret.Vi er nu klar til den afsluttende behandling første uge af juni måned.
 • Vinterhvede: kvalitetsgødskning i brødhveden – det er ved at være nu.Mange hvedemarker er ved at være i begyndende skridning – men det er dog lokalt meget varierende – og ikke mindst mellem sorter er der store forskelle. Smittetrykket fra de traditionelle sygdomme er lavt i år, men ustadigt vejr giver basis for smitte af septoria – og efter ny våd dag udløses der behandling
 • Vinterrug: vi venter på at rugen skal dræ. Efter dette afgør vi om der skal yderlig beskyttes mod rust.
 • Generelt ser vi ny fremspiring af snerlepileurt og burresnerre i mange vinterafgrøder.
 • Vårafgrøder: stadig forrygende hurtig tilvækst – og begyndende skridning i de tidligst såede vårbygmarker.
 • 2022 EU ansøgningsrunden er nu helt afsluttet. Fra nu af kan der kun trækkes arealer ud af ansøgningen, og kun inden kontrol – fysisk som administrativ.
 • Planteværn 2022. Obs på mulighed for at handle Glyphosat 490 i AgroSupport til ganske god konkurrencedygtig pris. Bestil efterårsprodukter nu. Medlemmer orienteres direkte.
 • Gødning: Aktuelt har vi stadig mulighed for køb af Urea med ureasehæmmer
 • Afgrødemarkedet: – stor usikkerhed i markedet.
2022-06-01T20:25:18+00:00

Skriv en kommentar