Uge 22 -2020

//Uge 22 -2020

Uge 22 -2020

  • Igen få mm regn i perioden fra fredag til og med mandag har bidraget med varierende 2-11 mm hen over Sjælland. Bedre end ingenting – men stadig som en dråbe i havet… det er ekstremt tørt
  • Gødning: alle afgrøder bør nu være færdiggødet, og typisk også brødhvede, hvor vi nu typisk har udbragt de sidste 50-80 N til kvalitetsdelen. Der kan også være havre og vårbyg til foder der bevidst ikke er færdiggødet – og her bør det ske senest i st.31-32 – første til andet knæ synligt. Brødhvede kan derudover tildeles N på akset – evt i form af Flex Fertiliser, der ikke svider. Det kan være 2x 20 N i T3 og T4..
  • Uge 22 – efter lidt fugt. Vinterraps – er færdigbehandlet – og har påbegyndt afblomstring med stor forskellig hastighed. Vi har meldinger om ganske få angreb af skulpegalmyg, hvor stukne ”babyskulpe” og hvide larver vidner om, at galmyggen har været der. Vinterrug er nu skredet, og vi afventer nu blomstring – og vi afventer nu at afgrøden har ”dræet” for at vurdere behov for yderligere rustbehandling. Vinterhveden har påbegyndt skridning i flere marker og inden længe vil vi se blomstring, og dermed er det tid for vigtig aksbeskyttelse mod bla fusarium. Vi finder septoria i de dårligt beskyttede marker. Vurder samtidig om du har styr på vækstreguleringen – sidste udkald nu. Vinterbyg er ved at være skredet. Enkelte marker er gået lidt i stå efter vækstregulering – men kommer typisk bare lidt senere. Stor forskel på sorternes reaktion på vækstregulering. Vårafgrøderne står godt – der er blevet ukrudtsbehandlet – nu kigger vi mod st 39-49.
  • T3 behandling i vinterhvede – i løbet af de næste 8 dage – og Balaya er (stadig) ikke godkendt. Propulse er også basismidlet i denne kørsel, og doseres fra 0,3 – 0,5, alt efter tidligere behandlinger og konstateret angreb. Suppler med lidt OriusMax eller FolicurXpert for at øge effekt på rust og ikke mindst Fusarium.
  • EU ansøgninger – og rettelser er nu indsendt. Betalingsrettigheder er fordelt mellem Jer kunder, så alle får fuld støtte til hele arealet – og ingen mister betalingsrettigheder. Robin Hood har ikke levet forgæves.. 😊 Og nej – vi tager ikke honorar for denne fordeling.
2020-05-27T05:42:58+00:00

Skriv en kommentar