Uge 21 – 2023

//Uge 21 – 2023

Uge 21 – 2023

 • Uge 21 – lidt regn – men stadig tørke på det meste af Sjælland.
 • Gødning – store problemer med udnyttelse af gødning kørt ud efter 20. april. Selv om der er kommet vand, så er det i flere tilfælde ikke nok til både opløsning og optagelse. Mange skal tage lidt ved lære af denne situation.
 • Vinterraps – tidlige sorter, lav N mængde og ingen svampebehandling – så er afblomstring ved at være fremskreden. Andre steder er der stadig god blomstring – men det vigtigste er en ensartet blomstring, der ikke er ”tvangsafsluttet”, så der er fuld skulpesætning.
 • Vinterhvede: vi er nu typisk i st 37-40 – og en T2 behandling er relevant. Mange forskellige behandlinger indtil videre resulterer også i mange forskellige løsninger omkring T2. Balaya + Propulse – men i mindre doser end tiltænkt oprindeligt er aktuel anbefaling. De hvedemarker, der har fået vækstregulering i april/maj – ser ud til at være korte og børstede.
 • Vinterbyg. Er skredet og formegentlig behandlet alle steder inden da. Nu afventer vi klimatisk udvikling – ramularia og rust udløser T3 behandling
 • Vinterrug: afgrøden er ved at være gennemskredet – og behov for yderlig behandling vurderes når den har dræet. Det er rust der er fokus på.
 • Vårafgrøder – aktuelt at følge op på ukrudtsbehandlingen mange steder nu. De gode marker er ved at lukke rækkerne, og så har vi ikke megen ny fremspiring af ukrudt.
 • Manganmangel , bormangel og molybdænmangel viser sig stadig i mange plantesaftanalyser. I bør ikke spare på tildeling af mikronæring – heller ikke til kornafgrøderne.
 • 2023 EU ansøgningsrunden er nu endeligt afsluttet. Her efter 23. maj kan der kun nedreguleres på arealerne – ikke tilføjes.
 • Afgrødemarkedet – stadig et turbulent marked hvor mange tror på lidt stigninger over året.
 • Gødning – aktuelt er gødningspriserne steget lidt. Rådet er stadig; Køb det der skal bruges i efterår 23 – afvent køb af resten.
2024-01-11T22:32:58+00:00

Skriv en kommentar