Uge 21 – 2020

//Uge 21 – 2020

Uge 21 – 2020

  • Få mm regn i perioden fra fredag til og med mandag har bidraget med varierende 5-20 mm hen over Sjælland. Bedre end ingenting – men stadig som en dråbe i havet…
  • Gødning: alle afgrøder bør nu være færdiggødet, og typisk også brødhvede, hvor vi er ved at udbringe de sidste 50-80 N til kvalitetsdelen. Der kan også være havre og vårbyg til foder der bevidst ikke er færdiggødet – og her bør det ske senest i st.31-32 – første til andet knæ synligt. Brødhvede kan derudover tildeles N på akset – evt i form af Flex Fertiliser, der ikke svider. Det kan være 2x 20 N i T3 og T4..
  • Uge 21 – efter lidt fugt. Vinterraps – er typisk færdigbehandlet nu efter en enkelt – eller delt behandling omkring blomstring. Enkelte marker er måske gode nok til at blive ”efterbehandlet” en ekstra gang. Vurder om der er basis for dette – vurder potentialet. Vinterrug er stort set skredet, og i den forbindelse er der typisk svampe-, trips og vækstreguleret efter behov. Vi afventer nu at afgrøden har ”dræet” for at vurdere behov for yderligere rustbehandling. Vinterhveden er nu ved at være i st 39 i flere marker og nu er det for alvor tid til den vigtige T2 behandling. Der varsles for Septoria. Vurder samtidig om du har styr på vækstreguleringen – stor forskel på sorterne. Vinterbyg er også i fuld gang med skridning. Enkelte marker er gået lidt i stå efter vækstregulering – men kommer typisk bare lidt senere. Vårafgrøderne står godt – der er blevet ukrudtsbehandlet – nu kigger vi mod st 39-49.
  • T2 behandling i vinterhvede – det er NU – og Balaya er ikke godkendt. Propulse er basismidlet i denne kørsel, og doseres fra 0,3 – 0,7, alt efter tidligere behandlinger og konstateret angreb. Suppler med lidet CometPro, OriusMax eller FolicirXpert.
  • EU ansøgninger er nu indsendt til 1. maj og frist for rettelse/rettigheder er sat til 26. maj. Sidste udkald for overblik over, rettigheder mm. Herefter kan der kun trækkes arealer ud af ansøgning igen
2020-05-20T08:05:23+00:00

Skriv en kommentar