Uge 21 – 2019

//Uge 21 – 2019

Uge 21 – 2019

 • Det er grundlæggende meget tørt – men flere steder har man været heldig de senere dage og få 10-20 ja op til 40 mm regn i tordenlignende byger. Det er gyldne dråber, der dog også kræver, at en tilbageholdende behandlingsstrategi geares op.
 • Vårsæden gror stærkt nu.. dækker rækkerne – og så går det for alvor stærkt. Vi er hurtigt i st 32-33 – flyvehavre skal bekæmpes – og inden vi ser os om så står vårsæden foran skridning ultimo maj.
 • Afgrøderne gødes op.. – vi håber og regner med, at I nu har gødet vinterafgrøder op til det forventede niveau. Eneste undtagelse er brødhvede, som typisk gemmer de sidste 50-60 N til udspredning nu.
 • Vinterhvede: generelt er hveden nu ved at være i st. 39+, og det er vigtigt at tænke på første del af den delte aksbeskyttelse. Behandling helst inden nedbør – helst ikke over 3 ugers behandlings interval.
 • Vinterbyg: Vi har omtalt det før – og nu gør vi det igen Ramularia er den store synder i vinterbyg, som ofte bliver overset – og blot benævnt som fysiologiske pletter. ALARM er meldt fra Tyskland – vi har også sygdommen her – og Jeres behandling ved skridning og efter blomstring skal i den grad være rettet netop mod Ramularia. Øvrige sygdomme – også den udbredte rust – tages med i samme ombæring.
 • Vinterrug: så er rugen skredet igennem (næsten) alle steder. Fokus på evt opfølgning på rust efter blomstring og bestøvning. Primært fokus på KWS Bono og KWS Binntto.
 • Vinterraps: galmyg angreb bliver næppe til noget i år – måske 2.generation skulpesnudebille senere? N på skulpe, forebyggelse af alternaria? Behandlede du din raps godt nok?
 • Prioritering:
 1. Vinterhvede – st.39 -T2 behandling hvis den ikke er udført
 2. Opfølgning ukrudt vårsæd – behandling der inkluderer lidt svampebeskyttelse og vækststimulering.
 3. Flyvehavre i vårbyg og vårhvede.
 • Planteværn 2019. Support aftale på plads.  Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-06-06T05:35:14+00:00

Skriv en kommentar