Uge 20 – 2020

//Uge 20 – 2020

Uge 20 – 2020

  • Glæden over regnen har hurtigt fået ende igen.. det er ekstremt tørt derude, og det er kun kulden der redder os fra at afgrøderne ikke allerede er ramt af ekstrem tørkeskade. Der skal dog komme anseelige mængder vand nu, hvis afgrøderne skal reddes fuldt ud.
  • Gødning: alle afgrøder bør nu være færdiggødet, på nær brødhvede, hvor vi dog også er ved at lægge an til de sidste 50-80 N til kvalitetsdelen. Der kan også være havre og vårbyg til foder der bevidst ikke er færdiggødet – og her bør det ske senest i st.31-32 – første til andet knæ synligt. Brødhvede færdiggødes typisk hen over midten af maj – og derudover kan der tildeles N på akset – evt i form af Flex Fertiliser, der ikke svider.
  • God dag til uge 20-20 – med en masse opgaver i marken. Vinterraps – hvis det ikke er sket – skal afsluttes med svampebehandling når det er ved at være sidste chance for færdsel i marken uden køreskade. Det er i ca 135-140 cm højde. Vurder om der er basis for behandling – vurder potentialet. Vinterrug skrider, og det er nu vigtigt med vækstregulering, svampe- og insektbehandling. I Vinterhveden er vi ved at være i st 37 i flere marker og nu er det tid til den vigtige T2 behandling. Vurder samtidig om du har styr på vækstreguleringen – stor forskel på sorterne. Vinterbyg er også ved at skride. Der skal svampebehandles og forholdes til vækstregulering nu. Vårafgrøderne står godt – der skal ukrudtsbehandles – og der er fortsat bladrandbiller i markært og hestebønne, som skal følges. Dertil kommer spinat og græsfrøafgrøderne – der er stadig nok at se til…
  • T2 behandling i vinterhvede er som nævnt ”lige om lidt” – og Balaya er ikke godkendt. BASF lyder ikke optimistisk. Disponer Propulse og CometPro til T2 i henhold til anbefaling. Store prisforskelle på specielt Propulse, så rådfør dig lige med rådgiver inden køb.
  • EU ansøgninger er nu indsendt til 1. maj og frist for rettelse/rettigheder er sat til 26. maj. Sidste udkald for overblik over, rettigheder mm. Herefter kan der kun trækkes arealer ud af ansøgning igen
2020-05-13T07:45:34+00:00

Skriv en kommentar