Uge 2 – 2019

//Uge 2 – 2019

Uge 2 – 2019

  • Så er vi i gang – det nye år er startet op med ”vind i sejlene”, men umiddelbart med milde vinde over vore marker og afgrøder, som fortsat arter sig ganske positivt. Planlægningen skal på plads nu, og umiddelbart ser det desværre ikke u d til at det er de store nyheder der vil præge kommende sæson – 2020 sæsonen ser mere spændende ud.
  • Målrettede efterafgrøder – og alternativer til dette vil præge de kommende par måneder. Der er desværre stadig lagt op til en kaotisk ansøgningsprocedure 1. februar. Vigtigste budskab er; gå ikke i panik. Du skal ikke lave om på det der synes at være ideal sædskiftet på din ejendom.
  • Vinterraps – bladmassen har trykket sig lidt, afgrøden er åbnet op, og det er muligt for alvor at vurdere ukrudtstrykket. Slut med Kerb400 behandlinger ved årsskiftet. Husk – at effekt på Kerb behandling typisk først ses, når ukrudtet vil til at vokse igen til foråret.
  • Vinterkorn: Vintersæden ser generelt godt ud med god kulør de fleste steder. Allerede nu kan der vurderes ukrudtstryk mm, så planlægning af strategi til foråret kan udføres mere præcist. Vigtigt at være obs på græsukrudt langs skelkanter og i lavninger – skal behandles ved begyndende vækst medio marts.
  • Efteråret 2019 bliver beriget med endnu flere muligheder for kvælstofregulerende adfærd i form af efterafgrøder, tidlig såning, fradrag i N kvote mm. Allerede nu er der offentliggjort kort over de berørte arealer. Det er vigtigt at orientere sig om de krav og muligheder er er pålagt dit areal. Ganske store ændringer i fysisk beliggenhed af de berørte arealer. Ansøgning fra 1. februar 2019, og det er desværre stadig ”først til mølle” princippet der gælder på dette område. Sidst i dette nyhedsbrev er orientering om dette
2019-01-09T19:36:41+00:00

Skriv en kommentar