Uge 19 – 2023

//Uge 19 – 2023

Uge 19 – 2023

 • Uge 19 – i sidste uge troede vi, at vi ville få meget travlt nogle dage med sprøjten fordi der var en del regn i udsigt. Vi bor åbenbart ikke i ”udsigt” – lang næse – og det værste alternativ fik vi i stedet – sol og blæst – så de første tørkepletter er nu dukket op på de lette jorde. Suk
 •  Handelsgødning – vi er i en tør periode, og det er vigtigt, at alle afgrøder er gødet færdig – lige på nær brødhvede – som vi først slutter ultimo maj – eller senere.
 • Vinterraps – vi har stor variation mellem marker – både pga sortsvariation – og gødningsstrategi. De fleste steder er vi dog så rigeligt i st 65 – blomstring og begyndende blomsterfald – svampebehandling er udført mange steder. Stadig ikke mange skadedyr derude.
 •  Vinterhvede: vi kan se, at der er kommet mere varme i jorden – de sene marker kommer nu – og vi håber de når at komme op i omdrejninger, inden tørken sætter en stopper for den spirende optimisme. Styr på vækstreguleringen – den sikrer høstkapaciteten senere – men vær obs på stress i afgrøden, når I skal køre næste gang. Lave doser ModdusM eller udsæt supplering til T2.
 • Vinterbyg. Der er fortsat kraftig vækst i vinterbyg og flere steder er fanebladet på vej frem – og der skal virkelig være fokus på svamp og vækstregulering. T2 behandling er aktuel nu.
 • Vinterrug: Rug påbegynder altid skridning omkring 10-12. maj – så det er i de kommende dage. CometPro behandling udføres nu – hvis det ikke er sket – og evt vækstregulering haster – fordi rug ofte står på lettere jorde – og her har tørken fat.
 • Vårafgrøder – generelt etableret meget senere end forventet – ukrudtsbekæmpelsen er påbegyndt – og skal følges op.
 • Manganmangel , bormangel og molybdænmangel viser sig i mange plantesaftanalyser i øjeblikket. I bør ikke spare på tildeling af mikronæring – heller ikke til kornafgrøderne.
 • 2023 EU ansøgningsrunden blev afsluttet 28. april. – Rettelses dato er 23. maj – og frem til denne dato kan der både tilføjes og slettes. Efter den 23. maj kan der kun slettes
 • Afgrødemarkedet – turbulent marked – men stigning i sidste uge er desværre afvist og afløst af fald.
 • Gødning – der er ganske fornuftige gødningstilbud i markedet i øjeblikket.
2024-01-11T22:31:25+00:00

Skriv en kommentar