Uge 19 – 2022

//Uge 19 – 2022

Uge 19 – 2022

  • Uge 19 – udbredt tørke og begyndende stress i vore afgrøder – vi håber på livgivende regn, der kan skabe lidt vækst. Vurder samtidig muligheder for at supplere nødvendige behandlinger i de kommende dage.
  • Vinterraps: de fleste rapsmarker er nu svampebehandlet en gang – og mange steder forventes det at være eneste afsluttende behandling. Vi har ikke mange fund af galmyg og snudebiller derude, men de findes, og alle bør gå markerne godt igennem inden beslutning om insektbehandling eller ej.
  • Vinterbyg: afgrøden er nu i begyndende skridning flere steder – men stor spredning mellem lokaliteter og ikke mindst såtidspunkter.Vi er meget tilfredse med effekt af første vækstregulering, og det mindsker klart behov for yderligere regulering. Individuel rådgivning på dette punkt. Det viser klart fordel ved at behandle ved først givne lejlighed. Vi koncentrerer os nu om vigtig svampebehandling her omkring skridning.
  • Vinterhvede: vi har stadig lidt kvalitetsgødskning i brødhveden der venter – men ellers er gødningsdelen overstået.Langt de fleste har udført T1 behandling med udgangspunkt i vækstregulering omkring st 31 – ultimo april – og lidt forebyggende svampebehandling. Igen er vi meget tilfredse med effekt af den første vækstregulering – fundamentet er skabt. Ingen registreret aktivitet i svampene de fleste steder. Firmaet  Bayer har dog observeret lidt septoria smitte i deres qPCR test. Lige nu afventer vi nedbør og dermed smitterisiko – umiddelbart forventer vi ikke behandling før end st 37 – når faneblad på vej.
  • Vinterrug: begyndende skridning her omkring den 10. maj – det er lige efter bogen. I de marker, der må vækstreguleres, er det HØJE TID med opfølgende behandling. Vi har prøvet at få Jer ud tidligere i år – det holder lidt hårdt 😊. Kun få trips – men de findes.
  • Vårafgrøder: vårkorn står generelt godt – men med stor variation. Det er tid at ukrudtsbehandle i vårkorn markerne, uanset DFF eller ej. Udnyt en smule fugt til optimal optagelse. Individuelle løsninger. Ært og hestebønne – obs på bladrandbille.
  • Graduering af gødning bliver et ”must” – Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring – og som nogen af de eneste hjælper vi Jer i gang i marken.
  • 2022 EU ansøgningsrunden er nu afsluttet. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til. Ændringer og rettigheder kan komme på plads frem til 23. maj.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – markedet er mere ustabilt – men nu også 2024 maltbygpriser.
2022-06-01T20:10:19+00:00

Skriv en kommentar