Uge 18 – 2023

//Uge 18 – 2023

Uge 18 – 2023

 • Uge 18 – rigtig travl periode i de næst 8-10 dage. Hveden skal vedligeholdes mens rug og raps snart afsluttes
 • OBS på blomsterbrak lbst valgte ganske uforståeligt IKKE at efterkomme ønske om at udsætte etablering af blomsterbrak til medio maj. Vigtigt at have foretaget en jordbearbejdning, som kan ses fra ”luften”, så landbrugsstyrelsen ikke er i tvivl om, at I har sået ”noget” på de pågældende arealer dette forår.
 • Handelsgødning – det ser ud til, at vi går ind i en tør periode, og det er vigtigt, at alle afgrøder gødes færdig – lige på nær brødhvede – som vi først slutter ultimo maj – eller senere.
 • Vinterraps – vi har stor variation mellem marker – både pga sortsvariation – og gødningsstrategi. Rigtig mange steder er vi dog ved at være i st 65 – blomstring og begyndende blomsterfald – og på dette tidspunkt er det aktuelt at svampebehandle – uanset om denne udføres som en enkelt eller delt behandling.
 • Vinterhvede: der er kommet gang i afgrøden – de fleste steder – men stor variation. Styr på vækstreguleringen – den sikrer høstkapaciteten senere. Vi ser mange ”skader” efter Rexade + ModdusM (gule spidser), og værst hvor der har været tromlet i samme ”periode”. Enkelte steder er kombinationsskaden alvorlig – og vil koste udbytte.
 • Vinterbyg. Der har virkelig været vækst i vinterbyg i den forgangne uge – flere steder er fanebladet på vej frem – og der skal virkelig være fokus på svamp og vækstregulering. T2 behandling er ”lige rundt om hjørnet flere steder”
 • Vinterrug: de marker, der må vækstreguleres, står nu over for den supplerende behandling – her i st 37. Samtidig giver vi svampebehandlingen, som primært baserer sig på CometPro. Forventet skridning ca 10-12. maj – men svamp og trips bør sikres inden da. Meget få trips.
 • Vårafgrøder – generelt etableret meget senere end forventet – ukrudtsbekæmpelsen er påbegyndt – og skal følges op.
 • Manganmangel , bormangel og molybdænmangel viser sig i mange plantesaftanalyser i øjeblikket. I bør ikke spare på tildeling af mikronæring – heller ikke til kornafgrøderne.
 • 2023 EU ansøgningsrunden blev afsluttet 28. april. – Rettelses dato er 23. maj – og frem til denne dato kan der både tilføjes og slettes. Efter den 23. maj kan der kun slettes
 • Afgrødemarkedet – stadig nedadgående marked.
 • Gødning – der er ganske fornuftige gødningstilbud i markedet i øjeblikket.
2024-01-11T22:24:56+00:00

Skriv en kommentar