Uge 18 – 2022

//Uge 18 – 2022

Uge 18 – 2022

  • Uge 18 – vi begynder allerede nu at kunne melde ”færdigbehandlet” i nogle afgrøder. Vinterraps og måske vinterrug.
  • Vinterraps: variationen mellem sorter er ved at udlignes, og det er nu sidste chance for at planlægge den afsluttende strategi. Flydende N til de afsluttende svampebehandlinger kan tildeles – 15-50 N/ha.Vedr skadedyr så er der nu mere fokus på skulpegalmyg og snudebiller. Vi har melding om få fund af skulpesnudebiller, og flyvning af galmyg i engrapgræs følges. Population stiger, og det plejer at betyde, at vi også snart skal være obs på galmyg i vinterraps. Vi holder Jer orienteret.
  • Vinterbyg: enkelte er ved at skride!Mange marker er i st 33-39. Vigtigt at I sætter Jer ind i det aktuelle stadie, som Jeres afgrøde har Her&Nu – middelvalg og dosis skal måske korrigeres. Den vigtige behandling omkring 10-15. maj er rundt om hjørnet – det bliver svært at fastslå behov for yderligere vækstregulering.
  • Vinterhvede: lige bortset fra brødhvede, så er hveden gødet færdig nu.Langt de fleste har udført T1 behandling med udgangspunkt i vækstregulering omkring st 31 og lidt forebyggende svampebehandling. Ingen registreret aktivitet i svampene de fleste steder. Firmaet  Bayer har dog observeret lidt septoria smitte i deres qPCR test. Lige nu afventer vi nedbør og dermed smitterisiko – umiddelbart forventer vi ikke behandling før end st 37 – når faneblad på vej.
  • Vinterrug: det går bare stærkt nu i flere vinterrug marker – og vi har nu st 39 mange steder. I de marker, der må vækstreguleres, er det aktuelt med opfølgende behandling. Kun få trips – men de findes.
  • Vårafgrøder: vårkorn er fremspiret og står generelt godt – eller ok. Skorpedannelse efter tromling og efterfølgende regn bekymrer fortsat lidt, men kun de småfrøede græsfrøarter ser ud til at kunne få problemer. Sukkerroer har også fremspirringsproblemer. Mange har DFF behandlet efter vårbyg såning – det giver ro omkring ukrudtsbekæmpelse. Ært og hestebønne også på vej frem – typisk behandlet mod ukrudt med jordmidler
  • Graduering af gødning bliver et ”must” – Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring – og som nogen af de eneste hjælper vi Jer i gang i marken.
  • 2022 EU ansøgningsrunden er nu afsluttet. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til. Ændringer og rettigheder kan komme på plads frem til 23. maj.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – markedet er mere ustabilt.
2022-06-01T20:09:12+00:00

Skriv en kommentar