Uge 18 – 2021

//Uge 18 – 2021

Uge 18 – 2021

 • April var kold og tør – der skal meget til at rette op på det. Maj er startet godt ud – set fra et planteavlsmæssigt synspunkt. HUSK – maj kulde – giver laderne fulde 😊
 • Stor forskel derude.. etablering, virusangreb, udvintring og ikke mindst gødningsstrategier. ”Døden” har mange årsager – men faktum er, at potentialet her primo maj er meget forskelligt over det danske planteavlsland.
 • Tidlig gødning med tidlig vækst har dog indtil videre været en vinder, hvor planterne er ganske godt med udviklingsmæssigt.
 • Vinterraps: har stået noget stille i den forgangne periode – men nu er vi ved at være i begyndende blomstring – og første del af vores ”delte afslutning” er relevant i de kommende dage.
 • Vinterraps er i begyndende blomstring – og med priser på >3,50 kr/kg (for nogle), så er der virkelig ide i at behandle optimalt i den afsluttende fase. Merudbytte i 80 % af forsøgene.
 • Vinterbyg findes i mange ”udgaver” derude – befinder sig i st 31-32. De fleste har beskyttet afgrøden i T1 mod skoldplet som vi ser udvikle sig. Vær obs på at Proline/Prosaro er bedste middel til at bekæmpe skoldplet når temperatur er lav. T2 ligger ca. 15-20. maj.
 • Vinterhveden har også mange ansigter i år – står lidt stille, og befinder sig typisk stadig i st 31. en del gule stress spidser i mange marker. Det er sortsrelateret og sorterne KWS Extase og Sejet Heerup er nogle af de værste.
 • Tidlig sået vinterrug – buldrer af sted – andre rugmarker vokser i mere adstadigt tempo. Rug skrider fast omkring den 10-12. maj, dvs om 5-6 dage, og de marker der må vækstreguleres skal følges op her omkring kommende weekend.
 • Lidt ”Wellness” til planterne hjælper i disse ugunstige tider. Vi får en del henvendelse på god effekt af HvedeSupport og EpsoTop til afgrøderne – evt lige med 3-4 kg N i sprøjtevæsken
 • EU-ansøgninger er nu indleveret – og vi har fokus på betalingsrettigheder. Det skal alle have bedre styr på fremover – på et tidligere tidspunkt.
 • På afgrødemarkederne præger tørkesituation i Brasilien, og der er handlet hvede til 150 kr/hkg til høst 2021.
2021-05-12T06:17:17+00:00

Skriv en kommentar