Uge 18 – 2020

//Uge 18 – 2020

Uge 18 – 2020

  • Det tørre vejr fortsætter indtil videre – kun ganske lidt regn op til weekenden – og usikkert hvad der er i vente. Vi vil normalt godt være dem, der styrer begivenhederne ude i marken, men under forhold som disse, må vi bare erkende, at vi er de små.
  • Gødning: – Nu er det altså vigtigt, at vinterafgrøder bare gødes færdigt. Kun kvalitetsgødskninger holdes tilbage. Gødningen gør mere gavn ude på marken end på dit lager – hvis der lige skulle komme en byge på 5 mm forbi. Hvis der ikke må vækstreguleres, så må man holde fast i strategien med 100 % N af ”grundnormen” ude på nuværende tidspunkt – så kun kvalitets gødning resterer.
  • April rinder ud – og bortset fra at det har været tørt som bare pokker, så er markarbejdet jo forløbet problemfrit. Kun nattefrost har drillet i forhold til sprøjtninger – men det er mit indtryk, at de fleste af Jer er rigtig godt med. Vårafgrøderne er etableret tidligt og godt – og fremspiring har for de fleste været fin – men der er forskel. Faglighed honoreres heldigvis stadig – uanset etableringsmetode. ”To do liste” april: Vintersæd gødes op/færdig. Gælder også vårsæd. T1 behandlinger udføres i alle vintersæds afgrøder (supplerende ukrudt, vækstregulering og svampebehandling på plads). Vigtigt at få udført vækstregulering efter planen inden stress kommer for alvor. Vær obs på, at vi står over for begyndende angreb af skulpesnudebiller i vinterraps nu. Observeret på markbesøg i sidste uge.
  • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd er lige om døren fra BASF lyder ikke optimistisk. Disponer Propulse, Prosaro, CometPro mm i henhold til anbefaling. Store prisforskelle på specielt Propulse, så rådfør dig lige med rådgiver inden køb.
  • EU ansøgning udsat til 1. maj og rettelse/rettigheder til 26. maj. Sidste udkald for overblik over fuldmagter, rettigheder mm.
2020-05-06T08:18:50+00:00

Skriv en kommentar