Uge 17 – 2021

//Uge 17 – 2021

Uge 17 – 2021

 • April har udviklet sig til en meget kold og tør affære – og er registreret som den koldeste siden midt 80èrne..
 • Afgrøderne ”står stille” – og variationen mellem behandlingsniveau mellem vore kunder er rekord stor i år. Lige nu ved vi heller ikke hvad der er det mest fornuftige – som året udvikler sig.
 • Tidlig gødning med tidlig vækst har dog indtil videre været en vinder, hvor planterne er ganske godt med udviklingsmæssigt.
 • Vinterraps: en god behandling mod glimmerbøsser i de få varme dage der har været – det har givet ro på bagsmækken. Selv om temperaturen er lav, så er det vigtigt at der er styr på populationerne, for hvis først de er etableret, så kravler de bare ned i sideskuddene og hygger sig med stor skade på knopperne til følge.
 • Vinterraps nærmer sig begyndende blomstring – og med priser på >3,50 kr/kg (for nogle), så er der virkelig ide i at behandle optimalt i den afsluttende fase. Merudbytte i 80 % af forsøgene.
 • Vinterbyg er kommet lidt fra land – og de fleste har samtidig beskyttet afgrøden mod skoldplet som vi ser udvikle sig. Vær obs på at Proline/Prosaro er bedste middel til at bekæmpe skoldplet når temperatur er lav.
 • Uændret billede der præger hveden. Nogle er i stærk vækst, mens alt for mange enten har lidt svært ved at komme i gang med ny rodudvikling eller direkte udvikler sig negativt pga kold jord og luseangreb fra efterår.
 • Tidlig sået vinterrug – buldrer af sted – andre rugmarker vokser i mere adstadigt tempo. De marker der må vækstreguleres er forhåbentlig blevet det på nuværende tidspunkt.
 • Lidt ”Wellness” til planterne hjælper i disse ugunstige tider. Vi får en del henvendelse på god effekt af HvedeSupport og EpsoTop til afgrøderne – evt lige med 3-4 kg N i sprøjtevæsken
 • EU-ansøgninger er nu indleveret – og vi har fokus på betalingsrettigheder. Det skal alle have bedre styr på fremover – på et tidligere tidspunkt.
 • På afgrødemarkederne præger tørkesituation i Brasilien, og der er handlet hvede til 150 kr/hkg til høst 2021.
2021-05-12T06:06:11+00:00

Skriv en kommentar