Uge 17 – 2020

//Uge 17 – 2020

Uge 17 – 2020

  • Tørke fra medio april – det er et scenarie vi næppe havde troet muligt. Det er dog en kendsgerning, at vi allerede ultimo uge 16 så de første tørkepletter på let jord – endda i rug. Tørkeindekset er ved at være rødt i det meste af vores område – og det er mere vigtigt end nogensinde, at I har sået vinterafgrøderne tidligt og godt – og ikke mindst vigtigt har gødet dem tidligt dette forår med fornuftig mængde fra starten. Det har ikke været let for alle at leve op til dette – men hvor det er lykkedes ser afgrøderne godt ud – hvor det ikke er lykkedes …. ☹
  • Gødning: – hvis du ikke er bundet af brødkontrakter, hvor der ikke må vækstreguleres, så mener vi faktisk, at du roligt kan gøde dine afgrøder færdig. Gødningen gør mere gavn ude på marken end på dit lager – hvis der lige skulle komme en byge på 5 mm forbi. Hvis der ikke må vækstreguleres, så må man holde fast i strategien med 100 % N af ”grundnormen” ude på nuværende tidspunkt – så kun kvalitets gødning resterer.
  • ”To do liste” april: Vintersæd gødes op/færdig. Gælder også vårsæd. T1 behandlinger udføres i alle vintersæds afgrøder (supplerende ukrudt, vækstregulering og svampebehandling på plads). Vigtigt at få udført vækstregulering efter planen inden stress kommer for alvor. Vær obs på, at vi står over for begyndende angreb af skulpesnudebiller i vinterraps nu. Observeret på markbesøg denne uge. Lægger op til afsluttende splitbehandling i rapsen.
  • Super effekt og respons på ”Røde kors pakken”. – har specielt været vigtig i mange vinterbygmarker, der har alle lidt voldsomt under de store regnmængder/iltmangel – nu skal skuden vendes. Gødning, mikronæring og måske lidt skudstimulering via Cycocel/Terpal – så er vi på rette kurs igen. Når afgrøden trives, så kan du fortsætte med den planlagte strategi. Røde Kors pakken – afløses nu af ”Vitalitetspakken”, som skal sikre vitaliteten af sideskud med en blanding af bladgødning og planteværn, der stimulere og påvirker væksten af disse. (se senere)
  • Planlæg køb af planteværn. Kommer Balaya til 2020 sæson – næppe. Seneste skrivelse fra BASF lyder ikke optimistisk. Disponer Propulse, Prosaro, CometPro mm i henhold til anbefaling. Store prisforskelle på specielt Propulse, så rådfør dig lige med rådgiver inden køb.
  • EU ansøgning udsat til 1. maj og rettelse/rettigheder til 26. maj. Sidste udkald for overblik over fuldmagter, rettigheder mm.
  • Nye stramme krav til sprøjtejournal. Kravene til sprøjtejournal er strammet kraftigt. Det gælder både opbevaring og indhold, som der strammes op omkring. Se videre i nyhedsbrev.
2020-05-06T08:17:30+00:00

Skriv en kommentar