Uge 17 – 2019

//Uge 17 – 2019

Uge 17 – 2019

  • Dejlig lun påske er nu overstået, og det har sat gang i de afgrøder, som har adgang til gødning og fugt. – det gælder desværre langt fra alle afgrøder. Det er tørt – meget tørt – og generelt ser vi nu de første tørkepletter i markerne – ca 14 dage før sidste år! Der er gang i de blomstrende raps marker – om end der er stor forskel – og det betyder, at glimmerbøssealarmen generelt er afblæst for i år. Mange afgrøder skriger på gødning (og vand), og der er desværre mange eksempler på marker, der ikke har fået tildelt gødning før end tidligt i april – og da var regnen hørt op. Vi kan roligt tale om ”potentialet der blev væk”. Vi er gået fra at optimere/maksimere indsatsen, til at vi skal optimere/minimere indsatsen med 2018 erfaringer i minde. Lad os se hvad kommende weekend bringer af nedbør – det bliver afgørende.
  • Vårafgrøder er ved at være kommet godt op mange steder – og der hvor det er lykkedes at placere kerne i fugtig jord er fremspiring fornuftig. DFF behandlinger er udført, hvor det ønskes, og nu afventer vi blot videre vækst, med fokus på at gøre ukrudtsbehandlinger færdig.
  • Afgrøderne gødes op.. – det er fortsat meget tørt. Der hvor vinterafgrøderne ikke er gødet færdig bør det nu overvejes om det endelige N niveau skal nedjusteres en smule. I 2018 fik vi slet ikke valuta for det maksimale N niveau. Det er fornuftigt at lægge sig i nedre del af de følgende; Vinterbyg gødes færdig til 140-170 N, Vinterrug 120-160 N, Vinterhvede 160-200 N og Vinterraps ca 180-200. Vinterraps færdiggødes nu – minus flydende N til afsluttende behandlinger. Brødhvede gødes først færdig medio – ultimo maj.
  • Vinterafgrødernes tilstand. Vi har været igennem en hård periode for mange afgrøder, med frost, behandling mod græsukrudt, vækstregulering og måske tromling i vinterhvede. Det tørre vejr sætter nu sit præg, vi har lidt svidninger fra græsbehandlinger og store svidninger fra brug af flydende gødning. Frosten bærer en stor del af skylden for dette. Vi ser nu meldug og lidt septoria i anmarch. Meget tyder på at Sheriff hvede ikke er så resistent mere mod meldug – vi har set det i den sort, men ellers værst i Torp. Septoria optræder ofte i Lily pt. Flere steder er der behov for en kontrollerende T1 behandling i de kommende 8-10 dage.
  • Ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder forventes nu at være afsluttet. Meget kan stadig lade sig gøre – men optimalt er det overstået med græsmidler, så det kun er de opfølgende behandlinger for tokimbladet der resterer. Typisk iblandes Zypar, Mustang Forte eller Starane XL til behandlinger fra medio april til primo maj. Mustang Forte benytter vi ikke efter st 32 og forud for visse afgrøder.
  • OBS på vækstregulering. Afgrøderne er langt fremme flere steder – men trues også af stress. Lille vækstregulering nu må evt følges op hvis der kommer ”normal” nedbør – det vil være givet godt ud med ekstra kørsel.
  • Planteværn 2019. Support aftale på plads.  Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-04-25T21:18:21+00:00

Skriv en kommentar