Uge 16 – 2023

//Uge 16 – 2023

Uge 16 – 2023

  • Uge 16 – april er en underlig måned. Det ene øjeblik er vi ”tidligt på den” – ingen fare – vi når det sagtens. Næste øjeblik har vi passeret midten af måneden, og panikken begynder at brede sig derude. I år bliver det rigtig spændende at følge resultaterne i ex Laureate vårbyg. Vi har eksempler på såning fra ultimo november 22 og så til – ja vi kender ikke afslutningen endnu.
  • Spredning af handelsgødning – I må nu gerne gøde vinterbyg og foder hvede færdig. Brødhvede, brødrug og N til raps i blomst er behandlinger der resterer lidt endnu.
  • Stadig stor variation i vinterraps – men der sker meget i disse dage. Behandlingsniveauet er meget forskelligt lige nu i rapsmarkerne. En del har dårlig kørt ennu her i foråret, og det kan sagtens gå godt – men man har ikke kontrol over standfasthed, bladribbesnudebiller, svampe mm En del glimmerbøsser – primært på Vestsjælland – men ellers holder vi afgrøden under observation og er klar til galmyg, svamp mm lige først i maj måned.
  • Vinterhvede: der er kommet gang i afgrøden – og mange skal se at få vækstregulering på plads – ellers mister vi styringen på det punkt.
  • Vinterbyg. Stor uensartethed derude. Gennemgående lider vinterbyg af en svag gødningstilstand sådan et år som i år – med dyr gødning. Vi ser rust og skoldplet i de kraftige marker.
  • Vinterrug: de marker der må vækstreguleres skal have turen nu – ellers løber den fra os.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre

efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om et øjeblik.

  • 2023 EU ansøgningsrunden afsluttes 28. april. Lige nu er der fokus på Etableringsstøtte til unge landmænd, hvor en stor gruppe af de senere års ansøgere ikke kan komme i betragtning i år. Til gengæld er der måske en ny gruppe af unge etablerede landmænd der kan komme ind i billedet. Se vedhæftede (her er ansøgningsfrist den 24. april!) Fakta ark til sidste uges Nyhedsbrev (14).
  • Afgrødemarkedet – lidt stigninger på børserne de senere dage – men på det fysiske marked er der stilstand.
2023-04-20T19:22:57+00:00

Skriv en kommentar