Uge 16 – 2022

//Uge 16 – 2022

Uge 16 – 2022

  • Uge 16 – efter en stille påske (for mange) – er der nu fuld power på behandlingerne
  • Vinterraps: typisk er der gødet færdigt – bortset fra lidt flydende N til de afsluttende svampebehandlinger.Glimmerbøsser har meldt deres ankomst, og uanset om der er kørt for kort tid siden med Bor, Vækstregulering, Svamp mm, så er det vigtigt at være obs på angrebets omfang. Typisk behandles med 0,2 l Mavrik. Vi accepterer ikke mange, med den rapspris vi har.
  • Vinterbyg: er sikkert færdiggødet nu – ellers få det gjort!Mange marker er i st 31, og det er tid for en kombineret vækstregulering, svampebehandling og måske lidt mikro, mangan o.lign.  Tokimbladet ukrudt kan klares over en længere periode, og behøver ikke klares nu.
  • Vinterhvede: lige bortset fra brødhvede, så gøder vi hveden færdig nu, hvis det ikke er sket.Ikke mange har haft brug for tidlig supplerende græsbehandling – og ofte køres der med Rexade 440 i den kommende uge sammen med øvrige midler i T1 behandling. Behandling ligger i st 31 – når første knæ kan erkendes. Vækstregulering, svampebehandling mm startes op her.
  • Vinterrug: de marker – der må vækstreguleres – får første behandling med ModusM i st 31. ved samme lejlighed svampebehandler vi med Prosaro, ProlineXpert eller lignende så der er styr på skoldplet , rust mm. Supplerende behandling mod to-kimbladet ukrudt kan ske nu eller i st 37.
  • Vårafgrøder: vårkorn er nu fremme flere steder – alt har været længe under vejs pga kolde jordtemperaturer. Mange har DFF behandlet efter vårbyg såning – det giver ro omkring ukrudtsbekæmpelse. Ært og hestebønne også på vej frem – typisk behandlet mod ukrudt med jordmidler
  • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
  • 2022 EU ansøgningsrunden nærmer sig afslutning. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – gødningshandler på vej. Stadig gode afgrødepriser
2022-06-01T20:07:44+00:00

Skriv en kommentar