Uge 16 – 2019

//Uge 16 – 2019

Uge 16 – 2019

  • Kulden afløses nu af lunere temperaturer – men desværre ikke udsigt til regn. Det er meget tørt derude. Få styr på vækstreguleringsstrategi i dine vinterafgrøder – så behandling kan udføres inden der for alvor opstår stress i afgrøderne.
  • Såning af vårafgrøder er ved at være afsluttet –  DFF behandlinger – sort jord – skal udføres selv om det er tørt. I 2018 så vi at tør jord ikke gav dårligere effekt. HUSK at tilsætte 0,15 liter KipR eller bland med flydende gødning. Det samme gælder sortjordsbehandlinger til hestebønne, markært og sukkerroer.
  • Afgrøderne gødes op.. – fortsat tørt. Vinterafgrøderne bør nu være gødet op til; vinterbyg gødes færdig til 140-170 N, vinterrug 130-160 N, vinterhvede 160-200 N og vinterraps ca 180-200. Vinterraps færdiggødes nu – minus flydende N til afsluttende behandlinger. Brødhvede gødes først færdig medio – ultimo maj.
  • Vinterafgrødernes tilstand. Stadig billedet at der er stor forskel på opstart af afgrøderne. Det tørre vejr sætter nu sit præg, vi har lidt svidninger fra græsbehandlinger og store svidninger fra brug af flydende gødning. Stadig positivt at svampesygdomme ikke er i aggressiv opformering – ser ud til at lidt tidlig Orius, Folicur Xpert e.lign giver god kontrol. Vi ser dog lidt septoria i anmarch. Vi kan formegentlig styre mod en egentlig T1 behandling i hvede efter påske.
  • Ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder forventes nu at være afsluttet. Meget kan stadig lade sig gøre – men optimalt er det overstået med græsmidler, så det kun er de opfølgende behandlinger for tokimbladet der resterer. Typisk iblandes Zypar, Mustang Forte eller Starane XL til behandlinger fra medio april til primo maj. Mustang Forte benytter vi ikke efter st 32.
  • OBS på vækstregulering. Afgrøderne er langt fremme, og det kræver en ”fast hånd” at holde dem stående gennem sæsonen, hvis det bliver fugtigt. Det er meget vigtigt at påbegynde vækstregulering allerede ved første knæ dannet – eller før!! Sæt dosis op med 25-30 %.
  • Planteværn 2019. Så er der Support aftaler på plads. Spændende priser, hvor pilen er vandret fra 2018 – eller direkte peger ned. Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-04-23T04:46:17+00:00

Skriv en kommentar