Uge 15 – 2023

//Uge 15 – 2023

Uge 15 – 2023

  • Uge 15 – ”det bliver altid så vejr i påsken” – sådan har vi hørt gennem ”generationer”. I år troede vi vel ikke på det, men alligevel blev mange overraskede over hvor hurtigt veldrænede marker blev farbare. Tiden må vise om det flere steder var for hurtigt – ingen tvivl om, at jorden er til den våde side. Dato og vejrudsigt har dog fået mange af huse – fornuftigt? – vi får se.
  • Spredning af handelsgødning – I må nu gerne bringe alle vinterafgrøder op i niveau – og specielt de mange der spreder Urea skal få denne gødning ud nu. Brødhvede, brødrug og N til raps i blomst er behandlinger der resterer lidt endnu.
  • Udbringning af den flydende organiske gødning har det bestemt heller ikke nemt – og regn igen hjælper ikke på dette. Benyt Jer af førstgivne lejlighed.
  • Fantastisk effekt af Mateno Duo i vinterhvede – og det er ikke helt tilfældigt, at jeg noterer vinterhvede, for effekten er absolut bedst, når vi har brugt > 0,5 liter + blanding med Boxer. Dette kan vi ikke i vinterbyg og vinterrug – og det ses på effekten. I hvede er der ryddet lige så godt op som efter Kerb behandling i raps. Noter det… (selvfølgelig ingen regler uden undtagelse)
  • Sidst i marts er det normalt tid for den opfølgende græsbekæmpelse – men i år har det både svært at køre derude, og effekten fra efterår er god. En del kørte i påsken mens andre kan trække behandling lidt endnu. Vækstregulering og svampesituationen skal under kontrol ved samme lejlighed. Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm skal køres nu. Brug ”Cossack vejr” som Bayer har udviklet. Her kan I se hvornår de klimatiske faktorer er til behandling Cossack-Vejret – Bayer Crop Science Danmark. Du kan også se og høre mere om ”Cossack-Vejret på AgriWebNews marts.
  • Vinterrapsen er godt på vej alle steder – men store lokale variationer – både pga geografi/klima, men også pga såtidspunkt, som nu viser sig at adskille vækst. Det varierer fra begyndende strækning til begyndende blomst! Varme i påsken har givet flyvning af både bladribbesnudebille og de første glimmerbøsser mange har i påsken benyttet sig af det gode vejr til en bred behandling af rapsen – vi tror det er fornuftigt.
  • Vintersæd – stadig enkelte vintersædsmarker der ikke er gødet op – og det ses! Både farve og buskning sladrer.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre

efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om et øjeblik.

  • 2023 EU ansøgningsrunden afsluttes 28. april. Lige nu er der fokus på Etableringsstøtte til unge landmænd, hvor en stor gruppe af de senere års ansøgere ikke kan komme i betragtning i år. Til gengæld er der måske en ny gruppe af unge etablerede landmænd der kan komme ind i billedet. Se vedhæftede Fakta ark til sidste uges Nyhedsbrev (14).
  • Afgrødemarkedet – siver fortsat
2023-04-20T19:22:19+00:00

Skriv en kommentar