Uge 15 -2019

//Uge 15 -2019

Uge 15 -2019

  • Glimmerbøsserne gjorde sit indtog i forgangne weekend – 15-17 C gav gode vilkår for opformering og indflyvning. Flere har meldt om 10-15 stk pr plante – og så er der vist ingen der er i tvivl om behandlingsbehov.
  • Såning af vårafgrøder skrider rigtig godt frem – og hos mange er det overstået. Dog et lille problem med den faldende jordtemperatur når der skal sås græsudlæg. DFF behandlinger – sort jord – skal udføres selv om det er tørt. I 2018 så vi at tør jord ikke gav dårligere effekt. HUSK at tilsætte 0,15 liter KipR eller bland med flydende gødning.. Det samme gælder sortjordsbehandlinger til hestebønne, markært og sukkerroer.
  • Afgrøderne gødes op.. det er gået som det ”plejer” – regnen er blæst væk. Vinterafgrøderne bør nu være gødet op til; vinterbyg 100-120 N, vinterrug 100-120 N, vinterhvede 120-150 N og vinterraps 120-færdiggødet. Vinterraps færdiggødes nu – minus flydende N til afsluttende behandlinger. Vinterbyg gødes færdig lige efter påske, vinterhvede (minus brød) ultimo april og vinterrug primo maj.
  • Vinterafgrødernes tilstand. Alle februar gødede marker er kommet godt fra land, og flere af de senere gødede marker følger nu godt trop. Desværre er det blevet ganske tørt, og sent tildelt gødning ligger uopløst – og afgrøderne ser ud derefter. Græsbehandlinger med gødning – suppleret med lidt frost – har sat sit præg – men de kommer sig igen. Positivt t svampesygdomme ikke er i aggressiv opformering – ser ud til at lidt tidlig Orius, Folicur Xpert e.lign giver god kontrol. Vi kan formegentlig styre mod en egentlig T1 behandling i hvede efter påske.
  • Ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder forventes nu at være afsluttet. Meget kan stadig lade sig gøre – men optimalt er det overstået med græsmidler, så det kun er de opfølgende behandlinger for tokimbladet der resterer. Typisk iblandes Zypar, Mustang Forte eller Starane XL til behandlinger fra medio april til primo maj. Mustang Forte benytter vi ikke efter st 32.
  • OBS på vækstregulering. Afgrøderne er langt fremme, og det kræver en ”fast hånd” at holde dem stående gennem sæsonen, hvis det bliver fugtigt. Det er meget vigtigt at påbegynde vækstregulering allerede ved første knæ dannet – eller før!! Sæt dosis op med 25-30 %.
  • Planteværn 2019. Så er der Support aftaler på plads. Spændende priser, hvor pilen er vandret fra 2018 – eller direkte peger ned. Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-04-12T04:44:16+00:00

Skriv en kommentar