Uge 14 – 2020

//Uge 14 – 2020

Uge 14 – 2020

  • Corona virus/Covir-19 præger stadig vores hverdag – selv om ”landet” kører videre. Producenterne af fødevarer er ikke blevet takket endnu officielt, men jeg håber vore folkevalgte er i stand til lige at pointere over for befolkningen, hvilke enorme fordele der er ved at være mere end selvforsynende. Interessant at se hvor hurtigt forureningsniveauet er faldet over hele verden. Egentlig underligt – når vi nu lige havde fået at vide, at det var landbrugets – og ikke mindst køernes skyld! Onde tunger påstår, at det lave nuværende forureningsniveau har noget med den nedsatte industriproduktion og færre fly at gøre – men det er sikkert bare ”fake news”!!
  • Gødning: flere dage med 5-7 C`s frost, nu skal afgrøderne op i ”gear”? Varme er på vej – og nu vil det blive meget tydeligt, hvilke marker der har fat i gødning og hvilke der ikke har. –Vi ser gerne alle vinterafgrøder kørt op til godt 100 N her inden 1.april – P, K og S skal være på plads. Vi nævner ikke ordet tørke – men vi ved, at overfladen hurtigt bliver som beton med de forhold der gør sig gældende i år, og gødningen bliver svært opløselig, hvis der ikke kommer lidt dråber en gang i mellem. Hvis der er 100-130 N at køre på, så går det lidt bedre…
  • Vårsædssåning er langt fremme – Placer/mix gerne P og op til 50 N ved såning. Pas på med mix af Urea og Kali K. Efter såning sprøjter I med DFF i vårbyg, vårhvede mm. Dosis varierer fra afgrøde til afgrøde.
  • ”To do liste” april: Vintersæd gødes op til nævnt niveau. Så vårsæd færdig. DFFsprøjtning efter såning af vårafgrøde. Vurder om vintersæd i øvrigt trænger til hjælp. Supplerende ukrudt, svamp og vækstregulering i vintersæd. Glimmerbøsser og supplerende bor i raps.
  • ”Røde kors pakken” jeg mener stadig dette er meget relevant flere steder, Kornmarkerne har alle lidt voldsomt under de store regnmængder/iltmangel – nu skal skuden vendes. Gødning, mikronæring og måske lidt skudstimulering via Cycocel – så er vi på rette kurs igen. Når afgrøden trives, så kan du tage fat på at løse ukrudtsproblemerne.
  • Ukrudtsbekæmpelse – supplerende eller eneste – vi er i gang. I har alle en strategi som skal følges – måske først justeres. Vedhæftet tidligere nyhedsbrev var informationer om midlernes effekt og muligheder. En tur i marken er dog det vigtigste – her skal behovet vurderes. Vi er nu primo april – og vores erfaringer fra tidligere år siger, at det nu er fornuftigt at opstarte ukrudtsbekæmpelse forår – med eller uden effekter fra efteråret. Rene marker haster ikke – behandl ved T1.
2020-05-06T08:14:20+00:00

Skriv en kommentar