Uge 14 – 2019

//Uge 14 – 2019

Uge 14 – 2019

  • Såning af vårsæd præger nu landskabet mange steder, og vi vil se, at hvis vejret holder sig på det tørre, så bliver der tilsået med rekordfart over de næste 8-14 dage. Stor betydning for udbyttepotentiale, at der kan sås her omkring 1. april. Både havre og vårbyg taber 1.5-2.0 ton/ha udbytte, hvis såning udsættes fra ultimo marts til ultimo april.
  • Gødningssprederne er kommet ud af maskinhuset alle steder nu – og det er dejligt at se, at der er hurtig respons. Ærgerligt hvis vi senere må konstatere at der er mistet udbytte potentiale – alle muligheder var til stede for at følge tingene til dørs. Vi må håbe at regnen falder i det omfang vi har brug for gennem foråret 2019.
  • Vinterafgrødernes tilstand. Gødning er nu tildelt alle steder, og vi må håbe at der er nok fugt til at give effekt hurtigst muligt. Meldug og specielt rust kan konstateres i flere hvedesorter, vinterbyg og rug. Svampebehandling og vækstregulering i marts/primo april kan stadig blive aktuelt. Vigtigt at have ”ryddet op for svampe” i år, inden bladmasse forhindrer os i at ”komme til bunds” med selv tidlige behandlinger. Billig Orius kan evt udfylde denne rolle i mange tilfælde. Nogle steder ser vi tiltagende problemer med manganmangel i vinterafgrøderne – typisk hvor der ikke er placeret forsurende N ved såning (læs DAP). Løses nu med forsurende gødning og Mn-nitrat – så måske vores ”Røde-Kors pakke”.
  • Ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder trænger sig nu på. Sidst i februar måned forholdt vi os muligheden for ekstrem tidlig græsbekæmpelse i vores vintersæd. Vi var måske lidt tilbageholdende med at køre så tidligt, men det var en klar fejl. De få, der kørte, har fået god effekt, og de, der ikke kørte, ser nu måske rajgræs og væselhale, der er vokset over afgrøden. Sandsynligvis umulig at bekæmpe. Vær obs på at dosis evt skal øges og N tilsættes. Heldigvis er effekt efterår god de fleste steder, og sammenholdt med kraftige afgrøder, er der en del, der ikke skal suppleres mod græs. Hvis ikke der er udsprøjtet Roundup på efterafgrødearealer og lignende – så er det nu – hvor der skal sås vår afgrøde.
  • OBS på vækstregulering. Afgrøderne er langt fremme, og det kræver en ”fast hånd” at holde dem stående gennem sæsonen, hvis det bliver fugtigt. Det er meget vigtigt at påbegynde vækstregulering allerede ved første knæ dannet – eller før!! Sæt dosis op med 25-30 %.
  • Planteværn 2019. Så er der Support aftaler på plads – sendes ud i disse dage. Spændende priser, hvor pilen er vandret fra 2018 – eller direkte peger ned. Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-04-12T04:41:53+00:00

Skriv en kommentar