Uge 13 – 2023

//Uge 13 – 2023

Uge 13 – 2023

  • Uge 13 – i den forgangne uge har der været ganske god vækst i vores afgrøder med en stigning i jordtemperatur som den primære årsag. Nu er det så koldt og vådt igen ☹
  • Spredning af handelsgødning – sker på lykke og fromme i øjeblikket – det er meget svært at planlægge ud fra vejrudsigter, der rækker mere end en time eller to frem.
  • Udbringning af de flydende organiske gødning har det bestemt heller ikke nemt – og en attraktiv marts udbringning har været stort set umulig at gennemføre.
  • Fantastisk effekt af Mateno Duo i vinterhvede – og det er ikke helt tilfældigt, at jeg noterer vinterhvede, for effekten er absolut bedst, når vi har brugt > 0,5 liter + blanding med Boxer. Dette kan vi ikke i vinterbyg og vinterrug – og det ses på effekten. I hvede er der ryddet lige så godt op som efter Kerb behandling i raps.
  • Sidst i marts er det normalt tid for den opfølgende græsbekæmpelse – men i år er det både svært at køre derude, og effekten fra efterår er god. Derfor kan vi mange steder godt trække behandling 10-14 dage endnu – og få både vækstregulering og svampesituationen bedre under kontrol ved samme lejlighed. Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm skal planlægges nu. Brug ”Cossack vejr” som Bayer har udviklet. Her kan I se hvornår de klimatiske faktorer er til behandling Cossack-Vejret – Bayer Crop Science Danmark. Du kan også se og høre mere om ”Cossack-Vejret på AgriWebNews marts.
  • Vinterrapsen har været gennem mindre ”Turn-around” – og er i rigtig god vækst nu mange steder. Planterne strækker sig – og Caryx behandling er ”op over”. Temperaturer til flyvning af bladribbesnudebille har været lige til grænsen – vi skal følge situationen tæt.
  • Vintersæd – også vinterafgrøderne har generelt fået mere kulør i den seneste uges tid. Vi kan dog tydeligt se hvilke marker der er gødet godt op – og hvilke der evt ikke har fået noget endnu. Både farve og buskning sladrer.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om et øjeblik.
  • 2023 EU ansøgningsrunden  er i gang. Utilfredsstillende at der hele tiden – stadig – kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – generelt har der været nogle positive dage – med prognosen peger stadig ned.
2023-04-20T19:21:22+00:00

Skriv en kommentar