Uge 13 – 2022

//Uge 13 – 2022

Uge 13 – 2022

 • Uge 13 – det er gået stærkt med at så vårafgrøder – og mange har afsluttet såningen i rekordtid.
  Fremspiring? – ja den venter de fleste så på – det kan tage tid. Husk, at DFF ukrudtsbehandling på
  sort jord virker godt – også selv om der er tørt derude.
 • Vinterafgrøder nød godt af varmen i sidste uge – men lider igen i det tørre og kolde vejr.. Vinterrapsen kom i gang – og holder momentum. ”Røde Kors Pakken” kan hjælpe, og som vi har forudsagt, så er der visuel effekt af gødning den 12-15. februar, hvor kun få nåede ud. Tydeligst i
  vinterraps
 • Gødning: Hvis der kommer vand så gød vinterraps og vinterbyg op til fuld niveau forud. Vinterrug
  må gerne gødes op til godt 100 N nu, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag
  hvedemark gælder det samme som vinterbyg og raps – gød helt op – eller i hvert tilfælde til 150 N. I
  en kraftigere hvede mark holder vi os til godt 100 N før næste regn – og så gøder vi videre ultimo
  april
 • Aktuelle behandlingerefter frost periode skal der stadig fokus på; Vinterraps; Lys Bladplet,
  Vækstregulering og Bladribbesnudebille er alle problemstillinger, der kan udløse behandling.
  Temperatur og vækst bestemmer tidspunkt. Vi anbefaler behandling da Lys Bladplet flere år har
  givet udbyttetab – for os er det kun et spørgsmål om hvornår vi kører.
 •  DFF behandling i vårbyg mfl – helt naturligt spørger mange om det ikke er for tørt til at sprøjte
  med DFF på sort jord i øjeblikket. NEJ – mange års erfaring siger, at den behandling holder vi fast i
  – u anset manglende jordfugt – det virker.
 •  Supplerende ukrudtsbehandlinger foråreffekten af vore ukrudtsbehandlinger fra efteråret har
  været fantastiske. Specielt løsninger med Mateno Duo har ryddet godt op, men også alm DFF +
  Boxer mfl har, med den gode jordfugt vi havde, virker meget fint. Det betyder ikke, at der ikke skal
  behandles supplerende her i foråret, men det betyder, at de fleste steder, er det ikke nu der er
  behov for kørsel. Vi tror det optimalt hedder midten af april mange steder – men individuel
  betragtning
 • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i
  forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre
  fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd.
  Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring
 • Nu er 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang,
  så sig til
 • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse
  med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021
 • Afgrødemarkedet: – nu starter de store udsving for alvor
2022-06-01T20:00:05+00:00

Skriv en kommentar