Uge 13 – 2019

//Uge 13 – 2019

Uge 13 – 2019

  • Vejrskifte over den seneste uge har bragt lidt optimisme tilbage i lejren. Der kan så småt igen køres i markerne, og der spores travlhed mange steder. For Jer er det dejligt at kunne afvente at jorden tørrer op inden I er tvunget ud igen med supplerende gødning eller sprøjten.
  • Potentialet der forsvandt? – nej så galt går det næppe, men det fantastiske potentiale, der har været på de danske marker efter en mild vinter, er efter vores bedste overbevisning ikke forvaltet optimalt mange steder. 30-60 N i februar har gjort underværker og betydet positiv vækst og vedligeholdelse af potentiale. Ingen gødning har stresset afgrøderne og flere steder kostet sideskud – ukontrolleret.
  • Vinterafgrødernes tilstand. Der er tydelig vækst i alle vinterafgrøder, der er gødet i februar måned. Effekten af denne er meget tydelig. Meldug og specielt rust kan konstateres i flere hvedesorter, vinterbyg og rug. Svampebehandling og vækstregulering i marts/primo april kan stadig blive aktuelt. Vigtigt at have ”ryddet op for svampe” i år, inden bladmasse forhindrer os i at ”komme til bunds” med selv tidlige behandlinger. Billig Orius kan evt udfylde denne rolle i mange tilfælde. Nogle steder ser vi tiltagende problemer med manganmangel i vinterafgrøderne – typisk hvor der ikke er placeret forsurende N ved såning (læs DAP). Løses nu med forsurende gødning og Mn-nitrat – så måske vores ”Røde-Kors pakke”.
  • Ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder trænger sig nu på. Sidst i februar måned forholdt vi os muligheden for ekstrem tidlig græsbekæmpelse i vores vintersæd. Vi var måske lidt tilbageholdende med at køre så tidligt, men det var en klar fejl. De få, der kørte, har fået god effekt, og de, der ikke kørte, ser nu måske rajgræs og væselhale, der er vokset over afgrøden. Sandsynligvis umulig at bekæmpe. Vær obs på at dosis evt skal øges og N tilsættes. Heldigvis er effekt efterår god de fleste steder, og sammenholdt med kraftige afgrøder, er der en del, der ikke skal suppleres mod græs. Hvis ikke der er udsprøjtet Roundup på efterafgrødearealer og lignende – så er det nu – hvor der skal sås vår afgrøde.
  • Planteværn 2019. Så er der Support aftaler på plads – sendes ud i disse dage. Spændende priser, hvor pilen er vandret fra 2018 – eller direkte peger ned. Enkelte midler er på ophørs udsalg – og her kan der gøres interessante kup. I Support har du mulighed for at ”plukke” de enkelte firmaers bedste priser – og det giver de sidste 10 % i samlet rabat – og det giver os Danmarks bedste samlede tilbud.
2019-03-26T22:36:26+00:00

Skriv en kommentar