Uge 12 – 2022

//Uge 12 – 2022

Uge 12 – 2022

  • Uge 12 – fuld gang i såning af vårafgrøder – og det er så tørt efterhånden, så der køres fra en ende af. Jordtemperaturen afholder lige nu måske fra at så udlæg, men også her bliver mange nødt til at gå på kompromis fordi arealerne er så store – ”så man må køre fra en ende”.
  • Vinterafgrøder lider stadig i det tørre og kolde vejr.. men vinterrapsen er kommet i gang her i de seneste dage – og har ”taget farve”. ”Røde Kors Pakken” kan hjælpe. Som vi har forudsagt, så er der visuel effekt af gødning den 12-15. februar, hvor kun få nåede ud. Tydeligt i vinterraps.
  • Gødning: Vær nu obs på at – Vinterraps, vinterbyg og vinterrug må gerne gødes op til godt 100 N nu, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag hvedemark gælder det samme – men ellers kan hveden bedre trækkes lidt – og efter 20-50 N indledende, så behøver hveden først at blive gødet op over 100 N sidst i marts… Bladgødskning vil dog have størst effekt
  • Aktuelle behandlinger – dem er der ikke mange af i øjeblikket – men som det ser ud nu, så bliver vinterrapsen de fleste steder den første afgrøde, vi skal behandle. Lys Bladplet, Vækstregulering og Bladribbesnudebille er alle problemstillinger, der kan udløse behandling. Temperatur og vækst bestemmer tidspunkt. Vi anbefaler behandling da Lys Bladplet flere år har givet udbyttetab. Det koster dyrt at have lejesæd i vinterraps – og bladribbesnudebillen er blevet et større og større problem. 50 kg rapsfrø/ha kan betale denne forsikring – for os er det kun et spørgsmål om hvornår vi kører.
  • Ukrudtsbehandlinger forår – effekten af vore ukrudtsbehandlinger fra efteråret har været fantastiske. Specielt løsninger med Mateno Duo har ryddet godt op, men også alm DFF + Boxer mfl har, med den gode jordfugt vi havde, virker meget fint. Det betyder ikke, at der ikke skal behandles supplerende her i foråret, men det betyder, at de fleste steder, er det ikke nu der er behov for kørsel. Vi tror det optimalt hedder midten af april mange steder – men individuel betragtning.
  • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
  • Slut med at bruge Glyphosat som ”høsthjælp”. Ikke sprøjte med disse midler inden høst, med mindre man har rodukrudt!?…
  • Nu er 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til.
  • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
  • Afgrødemarkedet: – krig giver fortsat store stigninger….
2022-06-01T19:53:27+00:00

Skriv en kommentar