Uge 12 – 2021

//Uge 12 – 2021

Uge 12 – 2021

  • Fortsat nattefrost har sat sig sit præg på vore marker, der fortsat trykker sig lidt i nattekulden. Enkelte steder har vi mindre områder med udvintring – det er ved at være mange år siden sidst.
  • Rapsplanterne er generelt veludviklede fra efteråret, og selv om kulden tryller dem, så begynder de en naturlig strækning, og knoppen på hovedskuddet udvikler sig. FolicurXpert baseret behandling venter her sidst på måneden. Kan nu gødes op til ca 120 N/ha.
  • Vinterbyg findes i år i alle afskygninger derude. Enkelte marker er meget hårdt ramt af vinteren, flere marker er spættede med 10-20 % døde planter. Typisk er det frosten der har taget livet af vækstpunktet, men enkelte steder skyldes det også havrerødsot. Kan gødes til 120 N – men kan også gødes færdig, hvis du er sikker på overvintring.
  • Vinterhvede er langsom her i opstarten, men vi ser tydelig forskel på om marken er gødet primo februar eller først her den 9-10. marts. Der er gang i de tidlige planter. Vi er klar til opfølgning på græsukrudt med Rexade 440 og/eller CossackOD. Gødes op til 110-120 N/ha.
  • Vinterrugen er blevet for kraftig enkelte steder, og plages disse steder af sneskimmel.. Der er gang i rodspirer, og de fleste steder grønnes markerne helt efter bogen. Vi vil gerne undgå græsmidler i rug – men ellers taler du med din forpagter.
  • Der er begyndende vækst i både afgrøder og græsukrudt. Det betyder blandt andet, at der kan sprøjtes med glyphosat i de kommende pløjefri vårsædsmarker, ligesom vi starter den supplerende bekæmpelse af græsukrudt i specielt vinterhvede.
  • I løbet af de næste 8 dage vil det være optimalt at få gang i den supplerende græsukrudtsbehandling i specielt hvedemarkerne.
  • Enkelte marker – specielt vinterbyg – har brug for vores ”Røde Kors hjælpepakke” i kommende periode. Når vi er helt fri af nattefrost – og der er vækst – så kan du styrke de svage afgrøder med en ”blad makeover”.
  • 1. februar er årets EU ansøgningsrunde også skudt i gang. Ikke de store ændringer – dog lidt mere fokus på §3 jorde, som vi også tidligere har omtalt. I 2021 skal man være opmærksom på, at der ikke må søges målrettede efterafgrøder på §3.
  • Afgrødemarkederne udviser lidt svaghedstegn. 2020 høsten bør vel sælges færdig nu, og der kan nu lukkes priser på kommende høste, der også delvis inkluderer 2022.
2021-04-08T21:28:04+00:00

Skriv en kommentar