Uge 11 – 2023

//Uge 11 – 2023

Uge 11 – 2023

  • Uge 11 – foråret lader vente på sig. Frost, sne, slud og regn præger disse dage – og vi får lige besøg af en ny kuldeperiode inden det bliver mildt igen. Hvis det fortsætter regnfuldt, så er det svært at færdes i markerne. Vigtigt at udnytte frostdage til gødningskørsel undervejs.
  • Stadig vigtigt at HUSKE – at det ikke bare er ”peace of cake” at sprede Urea. Varen er let, og tåler ikke meget voldsom belastning i forbindelse med udspredning. Vores erfaring indtil videre er, at det ikke kan lade sig gøre at sprede varen på 36 m – men typisk op til ca 28-30 m.

Kontroller med spredebakker.

Når vi kan køre igen, kan svagt overvintrende marker med fordel tildeles op til 100 N – også med nitrat N – og specielt svage vinterraps marker, kan gødes op til 100 N eller mere, så der både er rigeligt N til ”tilvækst”, og alligevel ikke mere N end der kan sås en vårbyg, hvis det skal være.

N27 gødningerne (og tilsvarende) er altså også i spil nu.

  • Ved udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede nyhedsbrev 5 og 6.
  • Sidst i marts er det normalt tid for den opfølgende græsbekæmpelse – Det giver mening at gå en tur og vurdere, hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade, Broadway, CossackOD mm skal planlægges nu – men udføres ikke før end sidst i marts. Brug ”Cossack vejr” som Bayer har udviklet. Her kan I se hvornår de klimatiske faktorer er til behandling Cossack-Vejret – Bayer Crop Science Danmark. Du kan også se og høre mere om ”Cossack-Vejret på AgriWebNews marts.
  • Vinterrapsen volder lidt problemer flere steder nu. Vi bliver kaldt ud til rapsmarker der mildest taget ikke ser godt ud. Umiddelbart ligner det frostskader med tilbagerådning – men det kan meget vel være følgeskader af de meget kraftige Phoma angreb, vi havde i efteråret. Hos vore kunder i Sverige er problemet endnu større. Der er sortsforskelle.. Vi har set en del områder i rapsmarker, hvor planterne er ”rådne” – helt eller delvist. Typisk lidt lave områder – eller områder med vandtryk efter den våde januar måned. Afgørende for overlevelse er rodens kvalitet, og den videre klimatiske udvikling i marts måned. Det minder om 2013!
  • Vintersæd – vinterafgrøderne er derimod fortsat godt kørende her i starten af marts – og de er ikke truet lige nu. Vi kan dog se, at kulde, blæst og mangel på næringsstoffer kan få betydning gennem marts måned.
  • Manganmangel ses mere efter denne vinter end vi har været vant til de sener år. Det er uden tvivl en kombinationseffekt af manglende brug af DAP gødning ved såning, og så det meget tørre efterår, der har givet løs jordstruktur. Der kan blive brug for vores ”Røde Kors Pakke” her om 1-3 uger. Nogle ener også, at vi ser svovlmangel derude – måske – men planternes svovlbehov bliver først for alvor stort om en lille måneds tid.
  • Nu er 2023 EU ansøgningsrunden i gang. Utilfredsstillende at der hele tiden – stadig – kommer nyfortolkninger på banen – og kun i retning af øget stramning. Senest er det præciseret, at modsat tidligere, så må der ikke drænes på udtagne arealer, der skal tælle med i 4% udtagningen.
  • Afgrødemarkedet: – konstant pres på afgrøderne.
2023-04-20T19:16:38+00:00

Skriv en kommentar