Uge 11 – 2022

//Uge 11 – 2022

Uge 11 – 2022

 • Uge 11 – nu er der flere steder kommet gang i såning af vårafgrøder. Helt utroligt at vi efter den næst vådeste februar nu er i gang med at så på et af de tidligste tidspunkter mange kan huske.. endnu eksempler på de klimamæssige kontraster vi udsættes for konstant..
 • Vinterafgrøder lider.. det tørre og til tider kolde marts vejr har været hård kost for vore afgrøder. Mange steder ”vokser de baglæns”. Visuelt mangler de gødning og signalerer ”P-mangel”, men det er kombinationen vand og varme – der skal sikre omsætning og optagelse af gødning – og så spiller det igen. ”Røde Kors Pakken” kan hjælpe. Som vi har forudsagt, så er der nu visuel effekt af gødning den 12-15. februar, hvor kun få nåede ud.
 • Gødning: Vær nu obs på at – mange af Jer har kørt med få kg ammonium N i opstart i år – det er ok – men det skal ret hurtigt følges op af en ”betydelig” mængde nitrat N i form af NS 27 el flydende N. Vinterraps, vinterbyg og vinterrug må gerne gødes op til godt 100 N her midt i marts, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag hvedemark gælder det samme – men ellers kan hveden bedre trækkes lidt – og efter 20-50 N indledende, så behøver hveden først at blive gødet op over 100 N sidst i marts…
 • Udbringning af gylle bør ske så snart det er muligt at færdes i mark – og/eller få maskinstation på banen
 • Ukrudtsbehandlinger forår – effekten af vore ukrudtsbehandlinger fra efteråret har været fantastiske. Specielt løsninger med Mateno Duo har ryddet godt op, men også alm DFF + Boxer har, med den gode jordfugt vi havde, virker meget fint. Det betyder ikke, at der ikke skal behandles supplerende her i foråret, men det betyder, at de fleste steder, er det ikke nu der er behov for kørsel. Vi tror det optimalt hedder første uge af april mange steder – men individuel betragtning.
 • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
 • Slut med at bruge Glyphosat som ”høsthjælp”. Ikke sprøjte med disse midler inden høst, med mindre man har rodukrudt!?…
 • Nu er 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Hvis du ved der skal flyttes rettigheder her sidste gang, så sig til.
 • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
 • Strategier 2022 – vedhæftet dette nyhedsbrev er årets strategier 2022. Til inspiration.
 • Afgrødemarkedet: – krig giver fortsat store stigninger….
2022-03-18T18:02:52+00:00

Skriv en kommentar