Uge 10 – 2022

//Uge 10 – 2022

Uge 10 – 2022

 • Uge 10 – fuld gang på gødskning de fleste steder. Mange er afhængige af lidt natte/morgenfrost – andre steder er dræn i orden – så kører vi døgnet rundt.
 • Gødning: Vær nu obs på at – mange kører med få kg ammonium N i opstart i år – det er ok – men skal ret hurtigt følges op af en ”betydelig” mængde nitrat N i form af NS 27 el flydende N. Vinterraps, vinterbyg og vinterrug må gerne gødes op til godt 100 N her i første halvdel af marts, specielt hvis vi gerne vil fremme buskning. For en svag hvedemark gælder det samme – men ellers kan hveden bedre trækkes lidt – og efter 20-50 N indledende, så behøver hveden først at blive gødet op over 100 N sidst i marts…
 • Ved tidlig udbringning af gylle skal I være opmærksom på øget fokus fra myndighederne om alle forholdsregler overholdes. Se vedhæftede til Nyhedsbrev nr 5.
 • Ukrudtsbehandlinger forår – Det giver mening at gå en tur og vurdere hvordan det ser ud med ukrudtseffekt fra efterårs behandlingerne. Supplerende behandlinger med Rexade 440, Broadway, CossackOD mm skal planlægges nu og udføres om ca 14 dage. Supplerende N tildeling til denne græsbehandling anbefales, men tænk lige over N prisen – man kan få meget Cossack/Broadway for 150 kr/ha, som 10 N reelt koster.
 • Graduering af gødning bliver et ”must” for de fleste landmænd de kommende år. Vi honoreres i forhold til efterafgrødeetablering, og samtidig vi de fleste af Jer opdage, at det virker. Bedre fordeling af N mængden optimerer udbyttet, kvalitet og samtidig er det med til at reducere lejesæd. Vi hjælper gerne med at udarbejde tildelingskort baseret på satellit foto og Jeres erfaring.
 • Slut med at bruge Glyphosat som ”høsthjælp”. Ikke sprøjte med disse midler inden høst, med mindre man har rodukrudt!?…
 • Nu er 2022 EU ansøgningsrunden i gang. Umiddelbart har der egentlig været meget få ændringer til ny sæson, men lbst har alligevel introduceret ny ansøgningsplatform til kommende år – ikke meget virker optimalt.
 • 2022 ansøgningsrunden byder på enkelte nye muligheder i form af ekstensiveringsstøtte til græsarealer og mulighed for øget brug af præcisionsjordbrug (graduering af gødning) som kompensation for pligtige og målrettede efterafgrøder.
 • Planteværn 2022. Vi er kommet i mål med at disponere planteværn 2022 – og vi er meget tilfredse med, at vi kun ser en stigning på 2-5% generelt – ja vi har endda priser der er faldet fra 2021!
 • Strategier 2022 – vedhæftet dette nyhedsbrev er årets strategier 2022. Til inspiration.
 • Afgrødemarkedet: – krig giver store stigninger….
2022-03-18T17:25:26+00:00

Skriv en kommentar