Uge 10 – 2021

//Uge 10 – 2021

Uge 10 – 2021

  • Kold start på marts måned, med ned til 6 graders frost om natten er ganske hård kost for vore planter. Vi er lidt nervøse ved enkelte vinterhvedesorter, og vinterbyg vil også gerne snart se lidt klare forårstegn.
  • Når vi i AgriAdvice laver SortsDemo forsøg, så er det ikke med mange gentagelser og udbytte resultater – vi observerer. Den viden vi har fået ud af de sidste 3 år er uvurderlig. 2019 gav os viden og hvedesorters stråstivhed – og mangel på samme. 2020 gav os viden om hvedesorternes følsomhed overfor vækstreguleringsmidler under stressforhold og nu i 2021 får vi klart indtryk af, hvilke hvedesorter der er mere vinterfaste end andre.
  • Der er kørt meget gødning ud de seneste dage – og lige nu er det vigtigt, at sørge for at afgrøderne har gødning inden regn torsdag i denne uge. Herefter kan der gødes op, så vi ved, at vinterafgrøderne kan klare sig til der er sået vårsæd, uden at stresse over afgrøder, der mangler gødning. Vinterafgrøderne kan også bedre modstå evt forårstørke, når der er gødet op til 50-60% af total N.
  • Der er ikke meget vækst – den seneste uges nattefrost har fået jordtemperaturen til at falde – og flere dage har temp ligget tæt på 0 C – selv i dagtimer.
  • Hvor er det dog tydeligt derude, at rapsudbyttet anlægges i efteråret. Hjerteskud skal holdes ved jorden – og saft og kraft skal komme fra roden. ”Vi vækstregulerer rapsen om efteråret med sideeffekt på svampe – og vi svampebehandler om foråret med sideeffekt på vækstregulering”
  • 1. februar er årets EU ansøgningsrunde også skudt i gang. Ikke de store ændringer – dog lidt mere fokus på §3 jorde, som vi også tidligere har omtalt. I 2021 skal man være opmærksom på, at der ikke må søges målrettede efterafgrøder på §3.
  • Afgrødemarkederne er uforudsigelige som vejret. Lige nu oplever vi fantastiske priser på 2020 høsten, men det løb er kørt for de fleste. Fokus er typisk rettet mod salg af høst 21, hvor rapsen har passeret de 3 kroner, og hveden igen banker mod de 130 kr.
2021-04-08T21:26:15+00:00

Skriv en kommentar