Uge 1 – 2022

//Uge 1 – 2022

Uge 1 – 2022

  • Så siger kalenderen 2022 – for nogen af os er det umiddelbart helt surrealistisk at skulle skrive sådan et årstal 😊 – yngre tænke nok ganske anderledes.
  • Der venter ganske vigtige ændringer – både på kort og langt sigt. Nye Triazolregler her og nu er forløber for ny pesticid aftale i løbet af 2022. en aftale som både vil føre nye afgifter med sig og ikke mindst vigtigt sikker også indføre pesticidregnskab!
  • Ny CAP reform forvirrer lige nu ganske voldsomt – men implementering under danske forhold vil komme på plads i løbet af 2022, og danne grundlag for nye tilskudsregler til 2023. allerede nu er der ændringer omkring tilskud til lavbundsjorde og mulighed for anvendelse af ex graduering af gødning til at erstatte en del af efterafgrøderne.
  • På vores nytårskur onsdag den 5. januar kl 8.30 vil vi netop løfte sløret for noget af det, som tiden skal bruges på i 2022 – og som kan risikere at fjerne fokus fra det faglige…
  • Afgrøderne trives generelt fint derude i øjeblikket, men vi synes klart vi kan se effekt pt at DAP tildeling ved såning. Flere vinterafgrøder er blege lige nu, og det skyldes typisk en kombination af næringsstofmangel og måske negativ eftervirkning af sen ukrudtsbehandling.
  • Vinterrapsen lover godt de fleste steder, og vi ved at roden typisk arbejder selv efter en frostperiode.
  • De fleste har modtaget 2021 EU støtten, men der er flere end normalt, hvor det ikke er sket endnu. På grund af kritik fra Rigsrevisionen tidligere på året, så har en større del af ansøgninger været udtaget til ekstra egenkontrol – med forsinkelse til følge. Vi hjælper som altid gerne med at følge ansøgninger til dørs.
  • Afgrødemarkedet: der har været meget nervøsitet på afgrødemarkederne her i det nye år – men store daglige udsving til følge. Dog forventning om, at slutniveau for 2022 høsten til sin tid bliver på et ganske fornuftigt niveau.
2022-01-18T17:26:48+00:00

Skriv en kommentar