Uge 1 – 2021

//Uge 1 – 2021

Uge 1 – 2021

  • På trods af der vaccineres på livet løs over det meste af landet, så strammes restriktionerne i øjeblikket. Forsamlingsloft er sænket til 5 personer, og afstandskrav øget til 2 meter. Det er blevet sværere at mødes med alle kunder frit – og forståeligt er mange nervøse, med den stemning der piskes op. Vi vil i kommende periode prøve at klare meget over telefon, og gøre brug af Teams møde teknik.
  • Årstallet er skiftet til 2021, og selv om der hænger skygger over landet Danmark, så føler vi at landbrugslandet Danmark ser lysere ud end længe. Afgrøderne står generelt fantastisk – måske endda for godt nogle steder. Umiddelbart er jorderne farbare pt – det lover godt for en tidlig gødningsstrategi – som afgrøderne lægger op til. Priserne på vores afgrøder ligger i et fornuftigt leje i øjeblikket. Dette gælder specielt høst 2020, men også 2021 høsten kan delsælges på et niveau, som bør overvejes. Vi ved at træerne ikke vokser ind i himlen, men udgangspunktet er godt 😊
  • Vinterbyg er flere steder lidt presset, som vi omtalte i december. Specielt i pløjefrit etablerede marker, hvor jordbehandling alligevel er blevet lidt for komprimeret, ser vi problemer. Her er det meget vigtigt, at være på plads med gødning 1. februar. Gerne forsurende svovlsur N, da manganmangel også spøger de steder, der ikke er brugt DAP gødning ved såning.
  • Vinterraps er generelt i god kondition her ved indgang til det nye år. Flere steder er Kerb effekt ventet med længsel – men den ser vi typisk først når vækst for alvor starter igen i sidste halvdel af februar.
  • Vinterhveden voksede sig grøn og frodig gennem november og ind i december. Flere sorter er kraftigt befængt med meldug, og enkelte melder om kraftige rustangreb, der faktisk kan forveksles med små ”virusreder”
  • Efterafgrøder er måske nedmuldet nu – men i mange situationer er det fint at lade dem vokse videre hvis de ikke blomstrer endnu. Kan evt langsomt nedvisnes med 360 gr Glyphosat – det fjerner langsomt spildkorn og græsser uden at sætte olieræddiken i stå.
  • Vinterpløjning i januar er optimalt. Jorden ligger ikke så tungt, som ved pløjning i efteråret.
  • Udbetaling af årets EU støtte er ved at være på plads. Vi arbejder på de sidste par stykker.
  • Afgrødemarkederne arbejder, det ser meget spændende ud.
2021-01-31T17:57:21+00:00

Skriv en kommentar