Uge 1 -2020

//Uge 1 -2020

Uge 1 -2020

  • Så er vi i gang med 2020. Nye udfordringer venter i kommende forår – og ikke mindst bliver det vigtigt at få afgrøderne i gang tidligt – så noget af den tabte tilvækst fra efterår kan indhentes.
  • Vinterraps – Kerb 400SC. Sidste chance i henhold til godkendelse var 31.12. Jordtemperaturen er pt ca. 5 C. Manglende bekæmpelse af spildkorn, rajgræs mm må evt overvejes med Focus Ultra i marts måned.
  • Kalenderen står for os på planlægning og registrering. Ring og book en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus.
  • Vintersæd: i 99 ud af 100 tilfælde forholder vi os i ro nu i forhold til markbehandlinger. Bedre at forberede sig godt i forhold til opfølgning forår – uanset om det ukrudtsmæssigt er på ubehandlet eller behandlet baggrund.
  • Du kan dårligt færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og følge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes.
  • Tid at bestille sort til vårafgrøde. Ingen grund til at nøjes med det grovvaren har på hylden til sidst – gå ind og tag et aktivt valg på de mest interessante sorter.
2020-03-05T22:29:04+00:00

Skriv en kommentar