Uge 09 – 2020

//Uge 09 – 2020

Uge 09 – 2020

  • Sidst i februar – og alt sejler. Vi kender det gamle udtryk ”med bølgende kornmarker”, men normalt er vi på andet tidspunkt i vækstsæson – og andre bølger…
  • Gødning til markerne har de færreste nået på nuværende tidspunkt. Vi satser blot på ”først givne tidspunkt” for at udbringe gylle og N, P handelsgødning igen. Som vi tidligere har omtalt, så er vinterrapsen flere steder i positiv vækst, og vintersæden har åbenlyst brug for forsurende gødning for at modvirke manganmangel symptomer flere steder. 30-60 N i ammoniumholdige N gødninger kan roligt udbringes ved først givne lejlighed, der kan færdes i marken. Det er ikke panik – det er sund fornuft.
  • Vinterraps – Kerb 400SC. Sidste chance i henhold til godkendelse var 31.12. Jordtemperaturen er pt ca. 7 C. Manglende bekæmpelse af spildkorn, rajgræs mm må evt overvejes med Focus Ultra i marts måned. Kerb effekterne lader vente på sig, men vi begynder nu at kunne se effekter. Se mere i rapsafsnit.
  • Vintersæd: den store vandmængde giver os mange steder problemer med dårlig trivsel i vandmættet jord. Andre steder ser vi manganmangel – og mangel i øvrigt – udvikle sig i det milde vejr.
  • Det er kun blevet værre med at færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og følge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes. Det er vigtigt at køre så tidligt som muligt –men 2019 viste os dog, at det er vigtigt at lyset er medspiller i behandlingerne. Derfor anbefaler vi at I venter med ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder til medio marts – og prioriterer, at der er mindst 2-3 timers lys efter behandling for at sikre optagelse.
  • Kalenderen står for os på ansøgninger, planlægning og registrering. Ring og book en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus inden det går løs i marken.

Planlæg køb af tidlig planteværn. Vi anbefaler, at du sørger for at købe planteværn til den første del af vækstsæsonen her i februar og marts måned, så du er klar til behandlinger, der evt. skal effektueres med kort varsel. Ofte kan du købe til ”gammel pris” – og Broadway, Cossack OD, Atlantis mm kan med fordel handles hjem tidligt. Obs på AgroSupport tilbud – oplagt for alle.

2020-03-05T22:32:12+00:00

Skriv en kommentar