Uge 05 – 2020

//Uge 05 – 2020

Uge 05 – 2020

  • Først en lille undskyldning – jeg har rodet rundt i uger i opstarten af det nye år – og undervurderet hvor langt fremme vi er – så derfor afløser Nyhedsbrev 5 direkte nr. 3 😊
  • Det ændrer ikke på, at det er meget mildt. Det gælder både over og under jorden, og det betyder, at flere afgrøder viser tydeligt tegn på vækst. Nogle af Jer tor vi er gale – men nej – vi mener seriøst, at der skal tænkes på begyndende gødskning, når vi kommer ind i februar måned. Selvfølgelig under respekt for om der kan køres uden at lave noget svineri derude. Mangelsymptomer breder sig stadig flere steder – primært i hvede – og her er det også oplagt at udbringe svovlsur ammoniak lige så snart vi må køre efter 1. februar.
  • Vinterraps – Kerb 400SC. Sidste chance i henhold til godkendelse var 31.12. Jordtemperaturen er pt ca. 5 C. Manglende bekæmpelse af spildkorn, rajgræs mm må evt overvejes med Focus Ultra i marts måned. Kerb effekterne lader vente på sig, men vi begynder nu at kunne se effekt på enårig rapgræs og spildkorn. Se mere i rapsafsnit.
  • Vintersæd: den store vandmængde giver os mange steder problemer med dårlig trivsel i vandmættet jord. Andre steder ser vi manganmangel – og mangel i øvrigt – udvikle sig i det milde vejr.
  • Du kan dårligt færdes i marken – men en tur på gåben kan de fleste marker dog bære – og det er utrolig givtigt at vurdere og følge udviklingen i markerne hen over den typiske milde danske vinter. Udvikling i planternes vækst og ikke mindst overblik over ukrudt giver basis for den optimale opstart. Den bliver vigtig primo 2020 – meget skal indhentes. Mange taler om, at det er vigtigt at køre så tidligt som muligt – og det har vi også selv troet. 2019 viste os dog, at det er vigtigt at lyset er medspiller i behandlingerne. Derfor anbefaler vi at I venter med ukrudtsbehandlinger i vinterafgrøder til medio marts – og prioriterer, at der er mindst 2-3 timers lys efter behandling for at sikre optagelse.
  • Kalenderen står for os på planlægning og registrering. Ring og book en aftale, så 2020 planlægningsmæssigt kan komme i hus.
  • Planlæg gødningsopstart – og som det ser ud lige nu, så giver det mening at tænke opstart primo februar måned. På dagsfrost eller milde forhold som i 2019. HUSK – at vi normalt kun tildeler ammonium N i februar (max 10 % Nitrat) – og mere nitrat i marts.
2020-03-05T22:29:26+00:00

Skriv en kommentar