Uge 04 – 2023

//Uge 04 – 2023

Uge 04 – 2023

  • Planteavlsdagen trak fulde huse på Comwell. I disse tider, hvor antallet af aktive landmænd dagligt svinder, så var det en fornøjelse at kunne byde velkommen til mere end 150 landmænd til tirsdagens planteavlsdag i Plantefagligt Forum. Mange nye ansigter prægede dagen – og det var meget glædeligt. Tak for fremmøde – tak for deltagelse – det er en fornøjelse at arrangere noget som i den grad bakkes op – tak.
  • Uge 4 – vi nyder lidt tørvejr – og selv om det er køligt, så giver det vandet mulighed for at trænge i jord og dræn, inden vi skal have næste portion. Husk, at det er vigtigt lige nu at holde øje med, hvor længe der går, inden vandet forsvinder. Mere end 3-5 dage tyder klart på, at der er et lille drænprojekt der venter. Om 8 dage skifter kalenderen til februar, og så er det reelt lovligt at gøde markerne, hvis det kan ske på miljømæssig forsvarlig vis. Vi anbefaler normalt at vente til sidst i februar måned, men hvis forholdene er til det, så giver ren ammonium N god mening fra midten af måneden.
  • Afgrøderne har det godt – og det glæder vi os over. Vi befinder os som sagt på tærsklen til februar måned, og selv om det er tidligt på sæsonen, så er det relevant at danne sig et overblik over prioriteringer for det tidlige forår. Er der marker der ser ud til at skulle ”boostes”? Omsåning der truer? – eller drejer det sig blot om stensamling, der ikke må trække for længe ud 😊 – den næste måneds tid kan bruges til at planlægge og ”rydde ud i de værste hængepartier” fra efteråret.
  • Brug af mikronæringsstoffer kan supplere – og måske erstatte – nogen af de dyre makronæringsstoffer. Vi er nu på et tidspunkt, hvor den viden skal komme os til gode i foråret – det tidlige forår, når der er vækst. NB – qua lavere tildeling af P og K igen – så overvejer vi at benytte RapsSupport i alle afgrøder i 2023. Der er et større indhold af Molybdæn og Bor, som vil fremme optagelse af calcium og makronæringsstoffer. Vi har ofte prøvet at sandsynliggøre over for Jer, hvorfor det er en god ide – men også fokuseret på at formulering og indhold er vigtig – ligesom blandbarhed og sikker effekt under alle forhold bør være i fokus. Kun få midler på markedet lever op til dette.
  • Planteværn 2023. i branchen forventer man, at der vil blive forsøgt med ganske store prisstigninger på planteværn 2023. vi kan se, at der er handlet for ca 50 % mere i 2022 end i 2021 – og det største mersalg ligger i november/december. I har altså store lagre derude – fornuftigt. Det betyder også, at vi et langt stykke af vejen har tænkt os at lade konkurrencen arbejde lidt, inden vi for alvor går i markedet for at sikre gode 2023 priser til Jer.
  • Gødning: prisen på gødning – specielt N gødning – falder stadig. N27 varer koster nu ca 425 kr mod tidligere op til 670. Rystende store forskelle pr ha, men sådan er gamet desværre – og der er stadig en ting, der er værre end dyr gødning – og det er ikke at have noget. Forsyning- og forsyningssikkerhed er også stadig en usikker parameter – og størstedelen af gødningsmængden bør være disponeret.
  • Afgrødemarkedet: prisfaldet er stagneret – er bunden nået?
2023-01-27T18:41:13+00:00

Skriv en kommentar