Uge 03 – 2023

//Uge 03 – 2023

Uge 03 – 2023

  • Gødning og gødnings strategi – i en periode med meget høje gødningspriser er det selvfølgelig nødvendigt at fokusere på optimal udnyttelse, af de ”dyre dråber”. For et par år siden betalte vi ned til 4-5 kroner pr kg N – en pris der toppede i oktober 2022 med omkring 24 kr/kg N. Nu ser vi N prisen falde pga lavere gaspriser og en efterspørgsel, der ikke er så stor som forventet. Desværre er vores afregningspriser også faldet markant, og man skal umiddelbart ikke ærgre sig over dyrt købt gødning, hvis der er solgt godt samtidig. Problemet er bare, at flere ikke føler, at det har været muligt at få 2023 priser på bordet på afgrøder gennem efteråret, så mange har allerede nu udsigt til, at 2023 ikke bliver det gyldne år, som vi egentlig havde ventet. Så meget vigtigere at vi får udbyttet i top. I dette Nyhedsbrev vil vi fokusere på optimal gødskning af afgrøderne med afsæt i forsøgene 2022 og tidligere.
  • Uge 3 Regnen er fortsat i den forgangne uge – og Field Sense målingerne viser, at vi over de sidste 4 uger har fået 85-170 mm i den sjællandske region. Til sammenligning er der flere steder faldet 160-180 mm over de sidste 3 mdr, så det siger noget om nedbøren på det seneste. Noter hvor vandproblemerne er i dag og hold øje med hvor hurtigt vandet forsvinder. Vi skal have ekstra fokus på dræn og drænproblemer, og lidt observationer i den kommende periode kan være vigtige i prioriteringen af hvor der først skal sættes ind. Hvis afgrøden forsvinder i større områder, så brug arealet som ”ikke produktivt” og foretag drænarbejde i den gode tørre periode i stedet.
  • Udtagning af ”Markkrat” har udviklet sig til et mindre mareridt, med stor usikkerhed omkring regler, tolkning og dermed muligheder. Hvis du har baseret en større del af din 4 % udtagning på markkrat, så tag hurtigst muligt en snak med din rådgiver, for mulighederne i 2023 er mere begrænsede, end vi havde håbet på. Opdelinger af remisser mm skal således være synlige på juni markkort 2022 – og det er de jo ikke mange steder.
  • Husk IPM her i 2023. I skal selv huske at udfylde det IPM skema som der gøres opmærksom på via e-boks. Dette sker på basis af indberetning af sprøjtejournal – og hvis det ikke er sket, så må I lige prikke Jeres rådgiver venligt på skulderen, så det kommer på plads.
  • Gødning: prisen på gødning falder stadigt – men det gør kornprisen desværre også. I skal primært være obs på om der evt skal suppleres lidt med P og K, som måske er sparet væk i både 2022 og 2023. Forsøgene 2022 viser, at specielt vårbyg kvitterer godt selv for småmængder P og K. En 15-7 12 9s vare kan være et godt supplement for flere.
  • Afgrødemarkedet: Både raps og hvede siver fortsat ☹
2023-01-27T18:40:32+00:00

Skriv en kommentar